Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady poza gminami(...)

Sytuacja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi nadal nie jest zadowalająca. To generalny wniosek, który można wyciągnąć z raportu Inspekcji Ochrony Środowiska po kontroli przeprowadzonej w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z wyłączeniem składowisk odpadów. Z danych zebranych w 73 gminach wynika, że zalecenia pokontrolne będą raczej trudne do zrealizowania. &nd(...)
»

Odbiór odpadów – pod spec(...)

W ostatnim czasie Ministerstwo Środowiska wyraźnie artykułuje potrzebę walki z nieprawidłowościami i patologią w obszarze odbioru odpadów komunalnych poprzez zmianę uregulowań prawnych dotyczących tej działalności. Opierając się na praktycznej wiedzy w przedmiocie możliwych mechanizmów niedozwolonych operacji na odpadach, trzeba wskazać kierunek koniecznych zmian. Sprawą nieodzowną jest ukształtowanie takich wymagań prawnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady k(...)
»