Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Racjonalność w planowaniu(...)

Od redaktora Racjonalna gospodarka odpadami powinna być zadaniem ponadgminnym, które musi być konsekwentnie realizowane przez całe społeczeństwo. Aktualne przepisy prawa polskiego, w znacznej mierze dostosowane już do przepisów unijnych, narzucają konieczność uporządkowania kompleksowej gospodarki odpadami i prowadzenia jej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każde nowe przedsięwzięcie, oprócz uwzględnienia prawa, musi być wpisane w naturalne warunki przyrodnicze, warunk(...)
»

Zgnieć śmieć(...)

Pomniejszanie objętości odpadów to duży wkład w ochronę środowiska, ale i oszczędność. Nie produkujemy już tylu metrów sześciennych śmieci, czyli objętościowo mniej ich trafia do środowiska a my ponosimy mniej kosztów. Dodatkowo możemy sortować śmieci i oddawać je do firm skupujących. Firma Pagra proponuje zgniatarki, które możemy wykorzystać w domu, firmie, szkole, urzędzie, czy w każdym(...)
»