Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpis na fundusz rekultyw(...)

Utworzenie funduszu rekultywacyjnego to jeden z głównych obowiązków ciążących na zarządzającym składowiskiem. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej nie bez znaczenia pozostaje, czy dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy na fundusz stanowić mogą koszt uzyskania przychodu. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów ustawodawca obciąża podmiot zarządzający składowiskiem odpadów szeregiem obowiązków. Prowa(...)
»

Czy raporty NIK-u to rzet(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli poświęcony kształtowaniu cen usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków został opublikowany 6 czerwca 2016 r., a 1 września 2016 r. upubliczniono raport dotyczący zaopatrzenia w wodę mieszkańców województwa lubuskiego. Jak te opracowania przyjęła branża wodociągowo-kanalizacyjna? Z Dorotą Jakutą, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, na ten temat rozmawia Anna Lembicz. Jak Izba ocenia kontrole przeprowadzone przez N(...)
»