Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przede wszystkim kompeten(...)

Z Rainerem Rohlerem, prezesem oraz Dariuszem Wilczewskim, dyrektorem handlowym Eko Cel Polska rozmawia Wojciech Dutka Reiner Rohler Prezes Zarządu W firmie Klöckner – Humbold – Deutz AG w Kolonii zdobył zawód: mechanik maszyn i urządzeń. W latach 1990 – 1994 ukończył Politechnikę w Kolonii ze specjalizacją: Konstruktor Budowy M(...)
»

Hałas emitowany przez ele(...)

Elektrownia wiatrowa jest źródłem o dużej mocy akustycznej, powodującym zmiany klimatu akustycznego w otoczeniu miejsca jej posadowienia.  Źródłami hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe są hałas powstający w wyniku pracy przekładni i generatora (hałas mechaniczny) oraz szum aerodynamiczny, spowodowany obracającymi się łopatami wirnika. Natężenie hałasu elektrowni (farmy) wiatrowej jest uzależnione od wielu czynników, takich jak poziom mocy ak(...)
»