Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jestem gorącym zwolenniki(...)

Kazimerz Kęs, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Z Kazimierzem Kęsem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, rozmawia Urszula Wojciechowska Minister Jerzy Swatoń w rozmowie opublikowanej w „Przeglądzie Komunalnym” 8/2004 na pytanie: co dalej z wojewódzkimi funduszami? odpowiedział: „Nie chcę doprowadzić do likwidacji jakiegokolwiek szczebla fun(...)
»

Korozja magistrali wodoci(...)

Korozja wpływa na obiekty inżynierskie i wywołuje w nich różnorodne skutki. Mogą być one rozpatrywane i oceniane z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy. Przykładowo, w konstrukcji, którą jest rurociąg rozprowadzający wodę, korozja może wpływać na zmianę właściwości materiału rur, zmieniać parametry stanu granicznego nośności i użytkowalności konstrukcji oraz doprowadzić do zanieczyszczenia wody. Korozja wpływa na takie konstrukcje wieloaspektowo. Woda,(...)
»