Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Granice zakładu a standar(...)

Ograniczenie dotyczące eksploatacji określonej instalacji w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić w przypadku, gdy nie są spełnione określone warunki, zawarte w art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Czy od tej reguły są jednak wyjątki? Punktem wyjścia można uczynić postanowienia art. 144 ust. 1-2 ustawy P.o.ś. Pierwszy z nich odnosi się do tego, że eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Z (...)
»

Przepisy prawa miejscoweg(...)

Elementem wspólnym nowych przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody jest to, że wprowadzone na ich podstawie rozwiązania będą przepisami prawa miejscowego uchwalanymi przez radę gminy. W poprzednim numerze „Zieleni Miejskiej” omówiono podstawy tworzenia przepisów prawa miejscowego, dyskusje na temat pierwszych uchwał przyjętych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, a także zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krze(...)
»