Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Selektywnie o odpadach(...)

Wejście w życie znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej miało uporządkować system gospodarki odpadami w Polsce. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to pierwszy element łańcucha zagospodarowania odpadów, gdzie mieszkańcy gmin mogą oddać zużyte sprzęty, a samorządy dysponować nimi według jasno określonych zasad. Od tamtej pory minęły dwa lata. Czy gminy udźwignęły ciężar odpadów oddawanych do PSZOK-ów? Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wprowadzon(...)
»

Technologie energetyczne (...)

Utylizacja biomasy i odpadów komunalnych może odbywać się w przedpaleniskach – jest to tzw. technologia Holtera. Istotą tej technologii jest odzyskanie i wykorzystanie ciepła powstającego przy spalaniu paliwa z odpadów w komorze paleniskowej kotła pyłowego. Spalanie w przedpaleniskach i zgazowanie Proces spalania odbywa się dwustopniowo: najpierw w przedpalenisku zwanym paleniskiem satelitarnym (rys. 1), a następnie w komorze spalania kotła pyłowego. (...)
»