Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ustawa o OZE – komentarz (...)

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o OZE bez odrzucenia tzw. poprawki prosumenckiej oraz podpisanie je przez prezydenta RP wydają się przełomowe z punktu widzenia zmiany świadomości społeczeństwa. Jeżeli przeanalizujemy ceny energii elektrycznej w Europie, to ze zdziwieniem zauważymy, że u bliższych i dalszych sąsiadów Polski, czyli w Niemczech, Czechach czy krajach skandynawskich, tam, gdzie wcześniej zainwestowano w wytwarzanie energii z OZE, średnia cena energii elektrycznej jest do 30% niższ(...)
»

Forum Czystej Energii &#8(...)

Mówi się, że przyczyną naszego, wciąż znikomego w stosunku do sąsiadów, wykorzystania energii źródeł odnawialnych jest: nie sprzyjające prawodawstwo w tym zakresie, brak środków finansowych i słaba edukacja. Kolejność przyczyn zmienia się w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Po przyjęciu w 2001 r. przez Sejm Strategii rozwoju energetyki odnawialnej firma Abrys, wydawca „Przegląd(...)
»