Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka wod-kan(...)

Biblioteka wod-kan Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych M. Goleń, T. Warężak Warszawa 2012 ISBN 978-83-7378-724-7   W książce zostały przedstawione wyniki badań statutowych na temat uwarunkowań prawnych i finansowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce (badanie nr 04/S/0022/11), przeprowadzonych w Katedrze Ekonomiki i Finansów Sa(...)
»

Lepsze czasy dla biomasy(...)

Elektroenergetyka, która już w zielonym biznesie zasmakowała, coraz bardziej potrzebuje biomasy. Zobligowana ministerialnym rozporządzeniem szuka jej nie tylko w lesie, lecz stara się też zachęcić rolników, by zaczęli ją ambitnie produkować. Zachęta w postaci unijnych dopłat (45 euro do hektara upraw energetycznych) była jednak tyleż głośna, co rażąco nieskuteczna. Odnotowano wręcz spadek zainteresowania plantacjami roślin wieloletnich. Według rolnik(...)
»