Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Uznanie podstaw wymierzan(...)

Jak wspomniano w sierpniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 wskazał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskutek tego, że nakładają obowiązek zarządzenia przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczność takiego czynu – nie są zgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Ko(...)
»

Mapa projektów w ramach i(...)

Przeznaczenie przez władze regionu ponad pół miliarda zł ze środków dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na stworzenie systemu zwrotnych instrumentów wsparcia wielkopolskiej przedsiębiorczości zaowocowało wymiernymi efektami. Jednym z nich jest zaangażowanie w realizację Inicjatywy szerokiego grona instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, pełniących funkcję pośredników finans(...)
»