Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stara czy nowa koncepcja?(...)

Na początku listopada br. w decydującą fazę wkroczyły tzw. konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, firmowanego przez Ministerstwo Budownictwa. Bardzo trafnie projekt ten, będący przecież efektem wielomiesięcznej pracy urzędników ministerialnych, podsumowało Rządowe Centrum Legislacyjne. Stwierdziło ono w swej opinii, że mimo deklarowanej przez resort budownictwa intencji zmian merytorycznych i uporządkowania przepisów – projektow(...)
»

Podwójny jubileusz(...)

Z Piotrem Dudkiem, prezesem Zarządu AQUA z Bielska-Białej, rozmawia Ewa Gosiewska W ubiegłym roku zarządzana przez Pana spółka obchodziła podwójny jubileusz: 110-lecia otwarcia wodociągów w Bielsku oraz 15-lecia istnienia spółki AQUA. Jaki cel przyświecał przekształceniu WPWiK w spółkę AQUA? (...)
»