Fosfor z osadów ściekowych?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-9
  DRUKUJ

Osady ściekowe, które generowane są w oczyszczalniach ścieków, można wykorzystać na wiele sposobów, np. do pozyskiwania energii, nawożenia gleby, a nawet w celu ponownego użycia substancji odżywczych.

Możliwości związane z ich wykorzystaniem zależą od jakości i ilości osadów ściekowych, procesów stosowanych w danej oczyszczalni ścieków oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. Zgodnie z utrzymującym się trendem (tab.), szacuje się, że w 2015 r. masa wytwarzanych osadów będzie wynosiła ponad 640 tys. Mg, a w 2018 r. przekroczy 700 tys. Mg w przeliczeniu na suchą masę1-3. Do głównych czynników mających wpływ na wzrastającą ilość komunalnych osadów ściekowych w Polsce należy zaliczyć przede wszystkim: modernizację oczyszczalni w celu przystosowania ich do wysokosprawnych technologii, ukierunkowanyc [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus