Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe przepisy w planowani(...)

W drugiej połowie 2015 r. weszło w życie szereg przepisów modyfikujących zasady i procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ są to liczne regulacje, dotyczące odrębnych zagadnień, zasadne jest omówienie najważniejszych zmian. W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” zostały omówione zmiany dotyczące możliwości określania (...)
»

Gdzie jest pies pogrzeban(...)

Konsorcja energetyczne szukają drogi, jak dobrać się do pokładów węgla brunatnego pod Legnicą. Władze samorządowe są przeciw. Kopalnia „Konin” rozpoznaje możliwość wydobywania innego złoża leżącego w gminach Gubin i Brody. Nasi zachodni sąsiedzi, którzy praktycznie skasowali potężną energetykę opartą na węglu brunatnym (wniesioną aportem przez byłą NRD do zjednoczonych Niemiec), są zaniepokojeni. Władze Brodów są przeciw, władze Gubina &ndash(...)
»