Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Tropiciele Odpadów”(...)

Nasz kolejny rok w Unii. W odpadach jest jakby po staremu, bo ciągle toczy się spór o „polski model odpadowy”. Nie ustają dyskusje o „szansach i zagrożeniach”, obowiązkach recyklingu, wymogach prawa, wzroście opłat, ambitnych planach, przyszłych kontrolach kontrolerów.  Nie będzie łatwo, ale w odniesieniu sukcesu w selektywnej zbiórce odpadów zapewne rozstrzygająca będzie posta(...)
»

Informator (...)

Czas na wnioski Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 14 lutego 2018 r. nowy projekt rozporządzenia w sprawie ustalania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zawiera ono szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i(...)
»