Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka wod-kan(...)

OSADY ŚCIEKOWE- TEORIA I PRAKTYKA January Bień Publikacja zawiera najczęściej występujące zagadnienia dotyczące gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków. Omówiono tu różne rozwiązania procesów i urządzeń stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Książka wnikliwie opisuje procesy stabilizowania, odwadniania, suszenia i wapnowan(...)
»

Informator - marzec 2010(...)

Wietrzny konkurs Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogłosiło konkurs pn. „Interesująco i Rzetelnie o Energetyce Wiatrowej”. Stowarzyszenie uhonoruje osobę lub grupę ludzi, którzy przedstawią materiał publicystyczny opisujący w sposób najbardziej rzetelny, ciekawy i nowatorski zagadnienia związane z energetyką wiatrową. Nagrodą w konkursie jest 10000 zł oraz statuetka. W konkursie oceniane będą prace opublikowane lub wy(...)
»