Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rekreacja dla dorosłych(...)

Wypoczynek w parku zapewne większość ludzi kojarzy z biernym siedzeniem na ławce lub spacerowaniem. Nie jest to wynikiem negatywnego nastawienia do innych form rekreacji, ale raczej nieświadomości tego, czym mógłby stać się park, gdyby dokładniej pomyślano o potrzebach jego użytkowników. Bywa, że jesteśmy sceptycznie nastawieni do nowości, zwłaszcza gdy coś odbywa się całkiem inaczej niż zazwyczaj. Stereotypy oddziałują na sposób naszego myślenia i nie po(...)
»

Mechanizmy wspierające od(...)

Dania jest niewątpliwie krajem pionierskim w zakresie wykorzystania OŹE. Duńskie firmy są światowymi potentatami w produkcji elektrowni wiatrowych (wiatraki są drugim co do wielkości produktem eksportowym Danii). Jednak te sukcesy nie byłyby możliwe bez świadomej polityki władz, wdrażających od lat programy wspomagające rozwój OZE oraz promujących ekologiczny styl życia. Trzeba tu nadmienić również o wpływie jaki na decyzje rządowe wywierają organizacje pozarządowe, bez ich bliskiej współprac(...)
»