Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szybsza pomoc w wypadkach(...)

Dzięki zastosowaniu nadzoru wideo Państwowemu Instytutowi na rzecz Badań nad Transportem i jego Bezpieczeństwem we Francji udało się zredukować czas przyjazdu służb medycznych o 15 minut. Wyposażył on niebezpieczny fragment paryskich tras szybkiego ruchu w dziesiątki cyfrowych kamer, z których każda ma zasięg wykrywania ok. 500 m. Zaprojektowane przez firmę Citilog oprogramowanie przetwarza otrzymane z nich obrazy co 20 sekund. Każda anomalia w ciągu 15 sekund powoduje włączenie się alarmu na st(...)
»

Solidarna odpowiedzialnoś(...)

Przepisy Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) przewidują szereg regulacji, które mają na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego w przypadku nierzetelności wykonawcy zamówienia, a także interesu podwykonawcy jako podmiotu najsłabszego w stosunku wynikającym z udzielenia zamówienia. W tym celu wprowadzono instytucję solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania w trzech podstawowych sytuacjach: zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy (dotyczy szero(...)
»