Inwestycyjny kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-7
  DRUKUJ

Oczyszczalnia na szóstkę!

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Ponad 6,3 mln zł brutto pochłonie rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie (woj. wielkopolskie). Inwestycja została wsparta dofinansowaniem unijnym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa). Projekt zakłada wykorzystanie części istniejących obiektów oczyszczalni, które zostaną zaadaptowane do nowych potrzeb, oraz budowę kolejnych obiektów technologicznych, a także rozbiórkę części istniejących, nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji. Oczyszczalnia po rozbudowie zyska maksymalną dobową przepustowość równą 950 m3/d. Ciąg technologiczny obiektu będzie składał się z układu przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania, istniejącego reaktora biologicznego o przepustowości Qdmax = 500 m3/d, projektowanego reaktora biologicznego wykonanego w konstrukcji stalowej-wyniesionej, obudowanej płytą warstwową o przepustowości Qdmax = 450 m3/d, węzła gospodarki osadowej oraz obiektów towarzyszących. Zadanie do końca czerwca 2015 r. wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET H. Kobusiński i Wspólnicy z Koźmina Wielkopolskiego.

Rosną przydomówki

Na terenie gm. Kołaki Kościelne (woj. podlaskie) realizowany jest projekt mający na celu uporządkowanie i rozbudowę gospodarki ściekowej. W związku z charakterystyką obszaru gminy najkorzystniejszym rozwiązaniem okazała się budowa systemu opartego na przydomowych oczyszczalniach ścieków. Do końca czerwca 2015 r. na terenie gminy ma powstać 370 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (POBŚ) wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania. Na realizację przedsięwzięcia wartego ponad 6,6 mln zł brutto pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonanie tego zadania powierzono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu TECHNIKA Andrzej Banaszek z Olsztyna.

Kolejna modernizacja w Małopolsce

Do końca września br. zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Limanowa (woj. małopolskie). Na podstawie postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak z Limanowej. Inwestycja obejmuje przede wszystkim rozbudowę gospodarki osadowej, a także instalacji pomocniczych. Planuje się m.in. modernizację osadnika Imhoffa, budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych, montaż prasy, przebudowę osadników wspomagających, powstanie zbiornika pośredniego osadu, przebudowę poletek osadowych, wykonanie instalacji elektrycznych i AKP, budowę dróg i chodników oraz sieci technologicznych. Inwestycja warta blisko 8 mln zł brutto realizowana jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa”, który Limanowa finalizuje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). Po zakończeniu projektu przepustowość oczyszczalni będzie wystarczająca do obsługi całej aglomeracji, a ponadto zwiększy się efektywność jej pracy oraz zostanie usprawniona gospodarka osadowa.

Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych

opracowała Martyna Matuszczak

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus