Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niesumienni pod lupę(...)

Z Edmundem Waśko, wicedyrektorem poznańskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, rozmawia Piotr Strzyżyński Najwyższa Izba Kontroli od 1 kwietnia do 6 lipca 2004 r. przeprowadziła kontrolę pt. „Organizacja gospodarowania odpadami komunalnymi w dużych miastach”. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2002-2003. Skąd wziął się pomysł na kontrolę dużych miast w zakresie gospodarowania odpadami? Kontrola prowadzona była z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli(...)
»

Wątpliwości wokół uchwał (...)

Dwugłos po nowelizacji u.c.p.g. cz. I   Wątpliwości wokół uchwał w sprawie opłat   Pierwotne stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązywania uchwał rad gmin odnoszących się do kwestii związanych z wyborem metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określaniem stawek takiej opłaty wzbudziło wiele kontrowersji. Moim zdaniem, było ono jednak prawidłowe i należałoby go bronić.(...)
»