Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paliwa i energia(...)

Konferencja Paliwowo-Energetyczna Polskiej Izby Paliw Płynnych 2008 „Paliwa i energia ze źródeł ropopochodnych i odnawialnych” odbyła się 20 listopada 2008 r. w Warszawie. Uczestników spotkania powitała Halina Pupacz, prezes Izby. Część pierwszą – „Funkcjonowanie i bezpieczeństwo rynku paliwowego i energetycznego” – otworzyła prelekcja, którą wygłosił Maciej Kalicki, dyrektor Departamentu Ro(...)
»

Recykling po sieradzku (...)

  „Jestem świadomym mieszkańcem Ziemi” – pod tym hasłem odbył się w dniach od 31 sierpnia do 3 września 2011 r. VII Festiwal Recyklingu w Sieradzu. W punkcie recyklingu, zorganizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, mieszkańcy miasta mogli oddać zebrane przez siebie surowce wtórne, tj. białe szkło, puszki aluminiowe oraz odpady niebezpieczne, w tym baterie, odpady problemowe, opony i elektroodpady.(...)
»