Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualności ze świata(...)

Kamping w przestworzach „Camping in the sky” to koncepcja nowego rodzaju architektury miejskiej, zaprezentowana przez studio Flt-Office z Mediolanu. Pomysł opiera się na wykreowaniu w mocno zurbanizowanej przestrzeni miejsc, w których mieszkańcy miast mogliby cieszyć się kontaktem z naturą, spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu, a wręcz – jak sugeruje nazwa – biwakować, jak w trakcie wycieczki do lasu. Innowacyjność projektu polega na tym, że w ograniczonej pr(...)
»

Wystarczy zadzwonić(...)

Z Henrykiem Derewendą, właścicielem firmy DEREWENDA, rozmawia Renata Drzażdżyńska Kiedy i dlaczego firma zajęła się unieszkodliwianiem odpadów z AGD i RTV? Firma DEREWENDA od 2003 r. zajmuje się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów z urządzeń chłodniczych oraz pozostałych odpadów wielkogabarytowych z AGD i RTV. Wychodząc wówczas naprzeciw obowiązkom wynikającym m.in. z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz z programów gospodarki od(...)
»