Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zima w przedsiębiorstwie (...)

Gdy za oknami temperatura spada, wodociągowcy ogłaszają pełną mobilizację. Zima to dla nich najtrudniejszy okres w roku, kiedy lawinowo wzrasta ilość awarii sieci, a proces produkcji wody i oczyszczania ścieków musi zostać odpowiednio zabezpieczony, żeby przebiegał sprawnie. Szczególnie trudna sytuacja występuje w przypadku dużych przymrozków i braku pokrywy śnieżnej, ponieważ strefa przemarzania gruntu osiąga wtedy największe głębokości. W takich warunkach dochodzi(...)
»

Świat wokół odpadów(...)

PET-y najpopularniejsze Według najnowszego raportu opublikowanego przez belgijską organizację non-profit Petcore, najczęściej poddawanym recyklingowi tworzywem sztucznym w Europie jest PET. W 2013 r. do recyklingu trafiło 1,64 mln ton tego plastiku, czyli ok. 65 mld butelek. W porównaniu do poprzedniego roku odnotowano 7-procentowy przyrost. Jak wynika z przygotowanego przez organizację opracowania, w Europie zebrano i poddano odzyskowi lub recyklingowi aż 56% tego (...)
»