Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe oblicze konkursu(...)

Rozpoczynamy XVII edycję Konkursu o Puchar Recyklingu. W tym roku wprowadziliśmy szereg zmian, mających na celu ułatwienie uczestnikom udział w tej wyjątkowej inicjatywie. Faktem jest, że gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce rozwija się, zatem pojawiają się nowe pomysły i rozwiązania. Związane są one m.in. z ujednoliceniem systemu selektywnej zbiórki. Wobec tego niezbędne było dokonanie również modyfikacji konkursu. Od bieżącej ed(...)
»

Wokół odpadów-Inwestycje(...)

Odpady pod mikroskopem W Stanowicach k. Gorzowa Wlkp. powstaje Centrum Badawczo-Wdrożeniowe (CBW) „Eko-innowacje”, będące elementem Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego. W ramach CBW będą funkcjonowały cztery jednostki badawcze, zajmujące się unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów płynnych oraz półpłynnych, analizowaniem procesów technologicznych wykorzystujących wysokotemperaturowe odgazowanie odpadów, testowaniem metod wydzielania(...)
»