Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadowa, czyl(...)

Końcówka roku 2017 obfitowała w nowo uchwalone przepisy w obrębie prawa dotyczącego gospodarowania odpadami. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom przewidzianym przez dwie ustawy.  Pierwszą ze zmian, na którą warto zwrócić uwagę, jest ta z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 listopada 2017 r. (DzU z(...)
»

Pełzające wejście w życie(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Jednakże zgodnie z zawartymi w niej przepisami przejściowymi, część regulacji zacznie obowiązywać dopiero dwa lata później. Jakie zatem przepisy ustawy o odpadach (dalej u.o.)1 zaczną obowiązywać w późniejszym czasie? Zmiany klasyfikacji Wytwórcy odpadów, którzy na podstawie przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 r.(...)
»