Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Instytucja mediacji w spr(...)

Od 10 grudnia 2005 r. obowiązuje w Polsce nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (DzU nr 172, poz. 1438), która umożliwia korzystanie z instytucji mediacji w sprawach cywilnych – w tym także gospodarczych, rodzinnych i prawa pracy. Jeśli strony konfliktu decydują się na skorzystanie z możliwości mediacji, oznacza to, iż proces mediacyjny prowadzi się na podstawie specjalnej umowy (zawartej dobrowolnie przez firmy lub osoby fizyczne) albo postanowienia sądu, który kieruj(...)
»

Znowu nieco o Planach, ni(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty W jednym z poprzednich odcinków Rozważań („Przegląd Komunalny” 05/2003) ostrożnie wyraziłem nadzieję, że opracowywane Plany Gospodarki Odpadami (PGO) nie staną się jednak kolej-nymi „półkownikami” w naszych urzędach (polonistka zatrudniona w redakcji „Przeglądu Komunalne-go”, w poczuciu dobrze spełnianego obowiązku, skwapliwie ten – jej zdaniem – błąd ortograficzny usunę(...)
»