Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

PPP czy koncesja?(...)

Ogłoszenie ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym skierowało uwagę wielu osób w stronę nowego trybu udzielania zamówień publicznych. Zainteresowanie wywołane ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw (nr 169, poz. 1420) utrzymuje się do tej pory, pomimo braku trzech rozporządzeń wykonawczych, które ostatecznie umożliwią realizowanie przedsięwzięć na jej podstawie. W licznych inicjatywach gospodarczych, jakie podejmują samorządy, spotkać się można z frustracją wyn(...)
»

Skutki ustawy Prawo wodn(...)

Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) wprowadziła zasadniczą zmianę administracyjną. Prawie wszystkie sprawy administracyjne związane z wodą i ściekami trafiły do całkowicie nowego tworu administracyjnego, a mianowicie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej Wody Polskie) opublikowano jako Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 grudnia 2017 r. (DzU(...)
»