Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Wyjście naprzeciw zmianom(...)

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wcale nie zmniejszy nacisku, jaki gminy będą musiały położyć na edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Można wręcz zaryzykować tezę, iż dopiero teraz edukacja ta nabierze rumieńców i przez rozmaite centra i ścieżki edukacyjne przewiną się dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób. Wszak samorząd wreszcie otrzyma upragnione narzędzie – władztwo nad strumieniem odpadów, a co z(...)
»

Kary pieniężne(...)

Kolejnym, po zezwoleniach na usunięcie i opłatach za usuwanie, środkiem prawnym ochrony drzew, krzewów i zieleni są administracyjne kary pieniężne za ich niszczenie i usuwanie bez zezwolenia. Według art. 88 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wyk(...)
»