Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Praktyczne aspekty mikory(...)

Wprowadzenie dobrych, sprawdzonych szczepionek mikoryzowych do praktyki nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, a szczególnie w pasach przydrożnych, jest w obecnych czasach absolutną koniecznością. Większość współczesnych miast, zwłaszcza dużych aglomeracji, całą infrastrukturę przyrodniczą musi „zaimportować” ze specjalistycznych firm szkółkarskich. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu produkcja tego typu roślin odbywała się często w tzw. leśnyc(...)
»

Informator - Kraj(...)

Polskie dobre praktyki „Polska w UE – lepsza jakość życia w miastach” pod takim tytułem 30 maja br. odbyła się w Poznaniu konferencja podsumowująca projekty „dobrych praktyk” przyczyniające się do poprawy jakości usług związanych z ochroną środowiska. Jej organizatorem był Związek Miast Polskich, a przeprowadzono ją w ramach programu UE „Enlargement”. Do jej udziału zgłoszono 90 projektów z 41 miast. Przykłady dobrych praktyk objęły: zaopatrze(...)
»