Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywne sortownie odpad(...)

Efektywne sortownie odpadów Obecnie modernizowany jest system gospodarki odpadami w Polsce w celu dostosowania go do przepisów prawa i osiągnięcia obowiązujących poziomów recyklingu i odzysku odpadów, jak również ograniczenia ilości frakcji biodegradowalnej trafiającej na składowiska. Powstają nowe sortownie, a instalacje już funkcjonujące są często modernizowane. Niemożliwy jest recykling odpadów komunalnych i osiągnięcie obowiązkowych po(...)
»

Trzymamy za słowo!(...)

Rada Ministrów (RM) przyjęła wariant wywłaszczeniowy założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaskoczenie? Raczej rozczarowanie, że zwyciężyły doraźne cele polityczne. Przegrała branża (przedsiębiorcy), przegrał na dłuższą metę konsument (będzie drożej i nie lepiej). Ale też branża in gremio niespecjalnie się starała, by zapobiec rozwiązaniom „antykułackim”. Na tym tle nasz Związek „od zawsze” konsekwentnie i bez pol(...)
»