Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Miejsca pochówku zmarłych wśród różnorodnych śladów przeszłości świadczących o kulturowej tożsamości każdego narodu zajmują bardzo szczególne miejsce. Wyznacznikiem kultury różnych cywilizacji, ich systemu i hierarchii wartości jest ochrona tych miejsc. Na cmentarzach przedmiotem ochrony są zarówno ich wartości niematerialne, jak i historycznie ukształtowany układ przestrzenny i elementy zagospodarowania, głó(...)
»

Złom z ZSEE(...)

Od października 2005 r. w Polsce obowiązuje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która wdraża postanowienia Dyrektywy 2002/96/ WE (WEE). Ustawa ta nakłada na producentów sprzętu AGD i elektroniki obowiązek stworzenia w Polsce systemu zbiórki i recyklingu ZSEE. Kolejne rozdziały ustawy opisują zadania poszczególnych ogniw łańcucha systemu. Składają się na niego – wprowadzający sprzęt, zbierający(...)
»