Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pasy zieleni między ulica(...)

Dwa jednokierunkowe pasma ruchu, prowadzące w przeciwnych kierunkach, jeśli tylko warunki przestrzenne na to pozwalają, przyjęło się oddzielać pasem zieleni. Rodzaj zastosowanej roślinności powinien wynikać z funkcji, jaką ma ona pełnić w danym układzie przestrzenno-komunikacyjnym. Zanim podejmie się działania projektowe, warto się zastanowić, jaką rolę pełni każda z form roślinności możliwa do zastosowania na ulicznym paśmie zieleni, rozdzielającym pasy ruchu. Starannie s(...)
»

Wierzba nie rodzi tylko g(...)

Chyba już dotarło do naszej świadomości, że w Polsce wierzba energetyczna stała się podstawowym elementem w myśleniu o OZE, łatwym zysku i automatyce działania mechanizmów rynkowych. Tymczasem to właśnie te mechanizmy stanowią barierę rozwojową i wielu plantatorów czy producentów pelet wolnemu rynkowi zawdzięcza swoje niepowodzenia. Każdy przedsiębiorca wie, że przed rozpoczęciem inwestycji należy przeliczyć aktualne ceny produktu (zrębków, pelet czy brykietów) i określić odległość mi(...)
»