Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Edukacja kluczem do sukce(...)

W 1998 r. Konin oraz część gmin obecnego powiatu konińskiego zrzeszyły się, aby wspólnie rozwiązywać problemy ochrony środowiska, w tym głównie związane z odpadami. W tym celu powołano Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE), którego działania były i są czynnikiem wspierającym wszelkie inicjatywy podejmowane przez Związek, dotyczące przede wszystkim uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gmin zarówno zrzeszonych w Zwi(...)
»

Komunalka w Finlandii(...)

Piotr Matuszewski Finlandia jest dobrym przykładem drogi, którą musimy przebyć dążąc do unifikacji ze standardami UE w ochronie środowiska. Coraz lepiej zdają sobie z tego sprawę przedstawiciele polskich samorządów i firm zajmujących się utrzymaniem czystości w miastach i gminach. Dlatego też Zarząd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast wybrał właśnie ten kraj jako cel swojej kolejnej zagranicznej wizyty. (...)
»