Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyszłość opakowań biode(...)

Już po raz drugi w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO) 29 września br. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość Opakowań Biodegradowalnych”. Była ona okazją do wymiany doświadczeń dotyczących zarówno produkcji i certyfikacji, jak i systemu zbiórki oraz przetwarzania opakowań kompostowalnych. Patronat honorowy nad konferencją objęły Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Gospodarki. S(...)
»

Burzliwie o projekcie ust(...)

Rada Ministrów 18 lutego br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach. Proponowane zmiany mają uporządkować przepisy, a także dostosować je do unijnych wymogów, a więc do dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do rozporządzenia nr 493/2012 dotyczącego obliczania wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. O ocenę projektu nowelizacji redakcja poprosiła przedstawi(...)
»