Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Dla czystości wód(...)

Polskie ośrodki badawcze pracują nad metodami monitoringu czystości wody i nowoczesnymi metodami jej oczyszczania. Efekty ich prac są wdrażane w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmuje się opracowywaniem metod biomonitoringu wody. Organizmy, które najlepiej informują nas o stanie jej zanieczyszczeń, to rośliny wyższe, bezkręgowce, bakterie, glony i ryby. Poznańscy nauk(...)
»

Skuteczniejsza inspekcja?(...)

Grażyna Hadjiraftis Główny specjalista w Departamencie Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska, polski kierownik projektu. „Wzmocnienie polskiej administracji publicznej, w tym Inspektoratów Ochrony Środowiska, w zakresie egzekwowania prawa ochrony środowiska w kontekście nowego systemu administracyjnego w Polsce” to projekt, którego realizacja rozpoczęła się 1 listopada 2000 r., a zakończy w październiku br. Jego wykonawcami są Regionalna Agencja Ochr(...)
»