Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Działalność Wojewódzkiego(...)

Naczelnym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest dofinansowanie zadań oraz takie zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi, aby maksymalnie je pomnożyć, zapewnić ciągłość finansowania i stworzyć optymalne warunki dla realizacji idei ochrony środowiska w województwie małopolskim. Oczyszczalnia Ścieków "Kujawy" (Kraków) - osadnik oczyszczania wstępnego wr(...)
»

Trzeba unikać małych eko(...)

Czy w swojej pracy (na planie lub scenie) spotkała się Pani z powtórnym wykorzystaniem niepotrzebnych już rzeczy albo z dawaniem im tzw. drugiego życia bądź też z innymi przejawami ekologicznego postępowania?    Wielokrotne i różnorodne wykorzystywanie przedmiotów, nadawanie im kolejnych znaczeń, a także budowanie scenografii teatralnej oraz filmowej z materiałów „z (...)
»