Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Zróżnicowany rozwój(...)

W 2013 r. łączna długość sieci wodociągowej bez przyłączy do budynków i innych obiektów na terenie całej Polski wynosiła 287 651,3 km, co oznacza wzrost o 1,61% w odniesieniu do 283 102,5 km w 2012 r. Należy zauważyć, iż niemal 78% istniejącej sieci znajduje się na terenach wiejskich. W 2013 r. przybyło ponad 4,5 tys. km nowej sieci. Największym względnym przyrostem charakteryzowały się województwa(...)
»

Z ochroną środowiska w tl(...)

Zagadnienia dotyczące praw człowieka w kontekście ochrony środowiska zyskują w ostatnim czasie na znaczeniu. Wiąże się to z rozwojem pojęcia praw człowieka, zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Związek praw człowieka i ochrony środowiska był wielokrotnie podkreślany na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i na dobre utrwalił się w doktrynie prawnej. Dotyczy to przede wszystkim art. 2 Konwencji, statuującego(...)
»