Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Zalesianie gruntów poroln(...)

Na łamach lutowego wydania “Przeglądu Komunalnego” przedstawiona została informacja na temat ustawy regulującej zasady przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia1. Jednak podstawową sprawą dla możliwości praktycznej realizacji zadań związanych z zalesianiem gruntów porolnych wymienionych w ustawie są środki finansowe. Ich brak lub ograniczona ilość uniemożliwią prowadzenie zalesień gruntów porolnych i wypłaty rolnikom ekwiwalentu. Wyraźnie wskazuje na to opinia Generalnej(...)
»

Zbiórka sprzętu AGD oraz (...)

Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi wpływa na subiektywnie pojmowane warunki życia mieszkańców danego obszaru. Jednym z jej elementów jest zbieranie i usuwanie odpadów wielkogabarytowych, a wśród nich zbędnego w gospodarstwie domowym sprzętu AGD czy RTV. Należy podkreślić, że na podstawie umów międzynarodowych Polska jest zobowiązana do zbierania w gospodarstwach domowych zbędnego sprzętu AGD i RTV. Ni(...)
»