Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowe technologie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W branży gospodarki odpadami nie sposób narzekać na nudę. Świadczy o tym chociażby fakt, że na dniach, gdy miesięcznik trafi do druku, odbędą się spotkania dwóch komisji. Komisja Środowiskowa omówi w Senacie wyzwania i zagrożenia związane z systemem gospodarowania elektroodpadami. Sytuację w tej branży obrazuje felieton Wojciecha Koneckiego, który publikujemy w tym wydaniu. Natomiast posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest już pokłosiem pierwszego czytania(...)
»

„Zielona energia&#8(...)

Marcowy szczyt energetyczny w Brukseli przekonał wszystkich, że Unia Europejska bardzo poważnie traktuje kwestie związane z ekologią, a z energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych w szczególności. Przyjęty w stolicy Belgii program 3 razy 20 jest spójny i ma zapewnić wspólnocie europejskiej przede wszystkim niezależność oraz bezpieczeństwo energetyczne. Ramy prawne Aktualny model wsparcia wytwórców energii elektrycznej z OZE został ukształtowany w marcu 2005 r. Aby dost(...)
»