Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Inwestycje   Plac rekreacji W ciągu najbliższych dwóch miesięcy w Narusie pojawi się plac służący mieszkańcom gm. Frombork do rekreacji i wypoczynku. Teren przeznaczony pod inwestycję to dziś nieużytkowane wyrobisko kruszywa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca – firma Jacek Fidura „BOB” – zobowiązała się uporządkować obszar i wyrównać skarpy. Zgodnie z zamówieniem Urzędu Miasta i Gminy Frombork, w Narusie pow(...)
»

Ekologicznie w Rybniku(...)

We wszystkich szkołach czerwiec jest miesiącem, w którym podsumowuje się pracę uczniów. Jednak ocenia się pracę nie tylko pojedynczego ucznia, ale też zespołu, jakim jest klasa lub cała szkoła. Rybnicki zakład komunalny przygotował konkurs dla szkół i przedszkoli polegający na zbieraniu surowców wtórnych. Od początku listopada ubiegłego roku do końca maja br. dziewięć przedszkoli, pięć szkół podstawowych, cztery gimnazja oraz jeden zespół szkół ponadpodstawowych z Rybnika walczyło w "Ekokonk(...)
»