Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jest MZK Leżajsk – jest d(...)

Ze Stanisławem Żołyniakiem, prezesem Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku, rozmawia Aleksandra Kowalczyk.   Od kiedy i w jaki sposób prowadzą Państwo selektywną zbiórkę odpadów? Selektywne zbieranie rozpoczęto w 1994 r. po zawarciu umowy na odbiór stłuczki szklanej z Hutą Szkła Jarosław.W szkołach na terenie Leżajska zostały ustawione pojemniki o pojemnościV 240 (...)
»

Poza obszarami specjalnym(...)

Podstawowa w polskim systemie prawnym regulacja ochronna, jaką jest Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, ze zm.), nie uwypukla w samym tytule, że jest ustawą o ochronie przyrody i krajobrazu, co czynią odpowiadające jej akty prawne niektórych państw sąsiednich. Nie oznacza to jednak, że polska ustawa pozostawia ochronę krajobrazu poza swym zakresem. Przeciwnie – już w art. 1 proklamuje ona, że określa cele, zasady i formy ochrony(...)
»