Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Symulanty ropy naftowej(...)

Romuald Bokotko, Jan Hupka, Francis V. Hanson Z wydobyciem, transportem i przerobem ropy naftowej nieodłącznie wiąże się problem rozlewów olejowych, zarówno na wodzie, jak i lądzie. Nowe regulacje prawne wymagają od przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem i przewozem ropy naftowej posiadania planu ich likwidacji1. Prawidłowo opracowany plan powinien maksymalnie chronić środowisko, zapewniać personelowi zajmującemu się likwidacją rozlewów jak największe bezpieczeńs(...)
»

Kompetencje w gospodarce (...)

Austrian water to połączenie austriackich przedsiębiorstw, funkcjonujących w sektorze wodnym oraz w gospodarce odpadami. Prowadzona przez nie działalność nie ogranicza się jedynie do zagadnień klasycznej kanalizacji i gospodarki odpadami, lecz traktuje je jako całość. Pozwala to sprostać wymogom Ramowej Dyrektywy Wodnej (m.in. sporządzenia planu gospodarowania wszystkimi wodami na obszarach dorzeczy) w celu wprowadzenia w życie planów zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. (...)
»