Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyczynek do dyskusji(...)

Drugi Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Bieżąca ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zarówno w 2010 r., jak i w 2013 r. będzie zagrożone osiągnięcie zaplanowanych poziomów zredukowania ilości biodegradowalnych frakcji odpadów kierowanych do składowania. By temu przeciwdziałać, należałoby wprowadzić dodatkowe regulacje prawne, które wspomagałyby podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących budo(...)
»

Sztuka odpadowa(...)

Jak najłatwiej dotrzeć do młodzieży? Wykłady i prezentacje są pouczające, ale często nie przykuwają uwagi młodego odbiorcy. Znacznie lepszym sposobem jest danie możliwości wykazania się własną kreatywnością i okazji do samodzielnej refleksji na dany temat. Dlatego Fundacja Nasza Ziemia przy okazji swoich działań stara się organizować różnego rodzaju konkursy – plastyczne, filmowe, teatralne. W ramach programu „Czysty Wołomin” zorganizowano(...)
»