Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady wysypują się z sys(...)

Już blisko dwa miesiące temu na stronach internetowych resortu środowiska ukazał się „Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. O tym, jaki będzie jego kształt, debatowano od dawna. Aktualnie trwa dyskusja, czy zaproponowany model gospodarki odpadami w Polsce się sprawdzi i czy jest to pójście w dobrym kierunku.   (...)
»

Produkcja energii z OZE j(...)

Pierwszym etapem przygotowania każdej inwestycji mającej na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Musi się ona charakteryzować przede wszystkim wystarczającymi zasobami danego źródła energii oraz umożliwiać ich efektywne wykorzystanie. Kiedy już zostaną pozytywnie zweryfikowane wszelkie czynniki środowiskowe, społeczne, infrastrukturalne i własnościowe, można ro(...)
»