Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

SBR – rozwiązanie dla gmi(...)

Zgodnie z KPOŚK, do końca 2015 r. wszystkie aglomeracje – wiejskie i miejskie – powyżej 2 000 RLM powinny być wyposażone w systemy kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych. Według najnowszych danych GUS od 1991 do 2010 r. procent ludności miast korzystających z oczyszczalni ścieków wzrósł z 55,6% do 88,6, natomiast ilość oczyszczalni ścieków obsługujących tereny wiejskie zwiększyła się w latach 1995-2010 z 433 do 2341. Pomimo tak dynami(...)
»

Ekologia i bezpieczeństwo(...)

Aby sprostać restrykcyjnym normom emisji spalin, producenci samochodów wprowadzają coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania. Jednak odpowiedzialność za kwestie środowiskowe spoczywa również na producentach opon. Przemysł oponiarski posiada cały wachlarz modeli opon przyjaznych środowisku. Czym się one charakteryzują? Co zyskamy po ich zakupie?   Dariusz Mindak specjalista ds. technicznych Brid(...)
»