Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka wod-kan(...)

Biblioteka wod-kan Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych M. Goleń, T. Warężak Warszawa 2012 ISBN 978-83-7378-724-7   W książce zostały przedstawione wyniki badań statutowych na temat uwarunkowań prawnych i finansowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce (badanie nr 04/S/0022/11), przeprowadzonych w Katedrze Ekonomiki i Finansów Sa(...)
»

Co w rurach piszczy?(...)

Na konferencjach, seminariach i spotkaniach często omawiane są zagadnienia związane z wykorzystywaniem funduszy europejskich w ramach realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele programów operacyjnych, które pomagają przedsiębiorstwom oraz samorządom uzyskiwać dotacje na niezbędne inwestycje.  Warto jednak skupić się na tych programach, w których wyszczególniono zadania z zakresu gospodarki wodno-(...)
»