Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie tylko slogany(...)

PIE wkroczyła w dziesiąty rok działalności. Jaki wkład w poprawę stanu środowiska i jego ochronę wniosła ta organizacja? PIE ma swój udział we współtworzeniu polityki ekologicznej państwa, w tworzeniu prawa, w wypracowaniu instrumentów ekonomiczno-finansowych, w edukacji ekologicznej, a przede wszystkim w promowaniu polskiego rynku ekologicznego. Proekologiczna działalność zrzeszonych w niej podmiotów skutecznie (...)
»

Zieleń - temat aktualny(...)

Piotr Strzyżyński 18 tys. zwiedzających, z tego 4 tys. profesjonalistów, czyli osób zawodowo związanych z prezentowaną tematyką. To frekwencja jakiej Agencji Promocji Zieleni i Związkowi Szkółkarzy Polskich mogą pozazdrościć inni organizatorzy imprez o charakterze targowym. Zielona wystawa Dziewiąta już Międzynarodowa Wystawa "Zieleń to Życie", bo o niej (...)
»