Osady – odpad czy surowiec?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-4
  DRUKUJ

Ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący gospodarki osadowej w polskich oczyszczalniach, a także obiegu dokumentów w obrębie danego obiektu i pomiędzy oczyszczalniami a odpowiadającymi za nadzór komórkami urzędów marszałkowskich.

Wnioski nie są korzystne dla branży. Można wręcz stwierdzić, że wskazano szereg negatywnych przykładów i błędów, zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i administracji. Są to zazwyczaj uchybienia natury formalnej. Oczywiście nikt nie będzie dyskutował z faktami. Warto jednak zauważyć, że kontrolując głównie małe przedsiębiorstwa, w których kierownik oczyszczalni często zajmuje się różnymi zadaniami (np. odśnieżaniem dróg gminnych lub koordynacją ruchu gimbusów), nietrudno znaleźć niedociągnięcia formalne. Niemniej należy jak najbardziej nagłośnić te błędy w branży, aby [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus