Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyjmowanie ścieków z za(...)

Zarządy zakładów przetwórstwa spożywczego znajdujących się w aglomeracjach miejskich, w których istnieją rozbudowane systemy przyjmowania i oczyszczania ścieków, zakładają możliwość bezproblemowego podłączenia się do sieci kanalizacji komunalnej celem odprowadzenia ścieków produkcyjnych. Problem współpracy z lokalnym zakładem komunalnym rozpoczyna się z chwilą wystąpienia przedsiębiorstwa z zapytaniem o warunki przyłączenia oraz parametry, jakim mają odpowiadać odprowadzane ścieki. (...)
»

"Inspiracje w przestrzeni(...)

Tegorocznym tematem ogólnopolskiego konkursu czasopisma „Zieleń Miejska”, zorganizowanego pod hasłem „Inspiracje w przestrzeni”, były „Ekoosiedla”. Konkurs podzielono na dwie kategorie – projekty zrealizowane i projekty koncepcyjne. W ramach każdej z nich przewidziano dwie nagrody: dla debiutanta oraz dla profesjonalisty. Piętnastu uczestników – projektantów i zespołów z całej Polski – (...)
»