Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Seveso III – nowa dyrekty(...)

Parlament Europejski i Rada przyjęli tzw. dyrektywę Seveso III. Regulacje skierowane są do stosujących groźne chemikalia przedsiębiorstw, np. zakładów petrochemicznych, farmaceutycznych czy produkujących nawozy sztuczne. Przyjęta 4 lipca br. Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi1, zwana także dyrektywą Seveso III zmienia, a następnie zastąpi Dyrektywę Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996 r., czyli tz(...)
»

Brak szacunku dla żywnośc(...)

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie... W Polsce marnowanych jest blisko 9 mln ton jedzenia rocznie (w Europie ok. 100 mln ton i 1,3 mld ton na całym świecie), z czego ok. 2 mln ton wyrzuca się w gospodarstwach domowych, a to 55 kg per capita (w Europie to ok. 100 kg na osobę). Pod tym względem Polska zajmuje piątą pozycję wśród państw trwoniących jedzenie w UE. Przed nami są Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Holandia.(...)
»