Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Homogenizacja osadów nadm(...)

Jednym z podstawowych celów przeróbki osadów ściekowych, ze względów technologicznych i ekonomicznych, jest usunięcie zawartej w nich wody. Z tego powodu zagęszczanie osadów jest procesem jednostkowym, poprzedzającym kolejne elementy ciągu przeróbki. Efekt mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego zależy od rodzaju urządzeń i zastosowanych środków do kondycjonowania osadu. Oczekiwany przez eksploatatorów oc(...)
»

Z ziemi polskiej(...)

Andrzej Aumiller, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektywa 2003/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2003 r. zobligowała państwa członkowskie, by do 31 grudnia 2004 r. przygotowały wszystkie akty prawne dotyczące produkcji i obrotu biopaliwami. Pozostały nam tylko trzy miesiące. Jeżeli Polska nie wywiąże się z wymagań dyrektywy, mogą grozić nam poważne sankcje. Unia Europejska zdaje sobie sprawę,(...)
»