Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Plazma termiczna dla ochr(...)

Plazmę termiczną tworzą neutralne i wzbudzone molekuły, atomy, elektrony i jony, będące w lokalnej równowadze termodynamicznej. Jej temperatura może osiągać nawet 100 mln °C przy 100% jonizacji atomów tworzących gaz roboczy (reakcje termojądrowe). W utylizacji odpadów zastosowanie znalazła plazma termiczna wytwarzana bezpośrednio w łuku elektrycznym lub pośrednio w plazmotronach, której 6-15 tys. °C temperatury wystarcza w praktycznym zastosowaniu. Politechnika Łódzka koordynuj(...)
»

Nowe regulacje pełne dziu(...)

574 artykuły, 224 strony przepisów. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to legislacyjna kategoria ciężka. Zasadniczo ma regulować całą sferę gospodarki wodno-ściekowej. To również ustawa, która, procedowana w 2016 i 2017, w niezwykle szybkim tempie, właściwie bez konsultacji społecznych i branżowych, była przedmiotem licznych publikacji, dyskusji, sporów i debat. Jej wspomniana obszerność uniemożliwia w formie publikacji prasowej kompleksowe przedstawienie ws(...)
»