Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Holistyczne zarządzanie z(...)

Jednostki administracyjne poszczególnych szczebli, ze względu na zróżnicowaną powierzchnię, fizjografię, infrastrukturę, liczbę ludności oraz nasilenie działalności gospodarczej są specyficzne. Wśród województw i powiatów oraz miast i gmin, to jednak miasto jest jednostką najbardziej skomplikowaną. Z jednej strony w mieście występuje najwyższy poziom zurbanizowania terenu, z drugiej kumulacja populacji ludzkiej na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, która powinna by(...)
»

Informator - Kraj(...)

Ponadgminna inwestycja Ponad 7 mln zł będzie kosztowała budowa stacji segregacji odpadów w Ustrzykach Dolnych (woj. podkarpackie). 1 lutego br. podpisano w tej sprawie umowę pomiędzy gminą a wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym z Krosna. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano jeszcze na ten rok, zaś na początku przyszłego stacja zostanie wyposażona w maszyny i pojazdy. Część przedsięwzięcia finansowana jest ze środków EkoFunduszu (2,36 mln zł), a część z Wojewódzkiego Fun(...)
»