Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiana w zasadach handlu (...)

Nowy system aukcyjny, który będzie obowiązywał od 1 lipca tego roku, obliguje wszystkich inwestorów do sprzedawania zielonej energii bezpośrednio na rynku. Wprowadzenie systemu aukcyjnego naraża nowe projekty OZE bezpośrednio na ryzyko związane z wahaniami cen energii elektrycznej.  Oznacza to, że muszą one zostać na nowo przeanalizowane pod kątem kosztów uczestnictwa na rynku energii. Wyzwaniem będzie zminimalizowanie tych kosztów i właściwe ich włączenie do k(...)
»

Poprawa omyłek rachunkowy(...)

Dotychczas zamawiający często narzekali na to, że z powodu omyłek rachunkowych musieli odrzucać oferty. Dlatego w ubiegłorocznej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) na nowo uregulowano kwestie poprawy takich omyłek, rezygnując z zamkniętego katalogu sposobu ich poprawiania. Jednocześnie nowelizacja (Ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – DzU nr 171, poz. 1058) pozost(...)
»