Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polskie gospodarowanie wo(...)

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód opadowych to najprostszy i zarazem skuteczny sposób likwidowania deficytu wody – jednego z największych problemów współczesnego świata. Zasady zrównoważonej gospodarki wodnej próbuje wprowadzać również Polska, która po podpisaniu dokumentu „Agendy 21” została zobligowana do szukania ekologicznych i jednocześnie ekonomicznych rozwiązań w tramach ochrony zasobów wo(...)
»

Wybrane wyniki modelu INV(...)

Optymalizacja wykorzystania biomasy w Polsce Jeżeli Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (OZE), przyjęta przez Sejm w 2000 r., ma być realizowana z powodzeniem, biomasa musi odgrywać w tym dominującą rolę, gdyż w realnej perspektywie stanowić ona będzie największy, ekonomicznie uzasadniony potencjał OZE w Polsce. Ponadto, oprócz zobowiązań międzynarodowych (Protokół z Kioto, cele Unii Europejskiej), rozwój sektora biomasy jest w Polsce wskazany także ze względu na jego znaczenie (...)
»