Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mapa energetyczna (...)

Projekt „Mapa energetyczna – krajowy cykl szkoleń dla JST” jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 września 2012 r. przez Grupę Doradczą Altima przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest wzrost świadomości pracowników JST w zakresie prowadzenia lokalnej polityki energetycznej oraz przygotowywania jej podstaw, tj. założeń do planów zaopatrzenia w   ciepło, energię el(...)
»

Park Gorkiego w sercu Mos(...)

Moskiewski Centralny Park Kultury im. Gorkiego zlokalizowany jest na południowo-wschodnim brzegu rzeki Moskwy i stanowi część kilkusethektarowego pasa nabrzeżnej roślinności – Wróblowych Gór. Od początku swojego istnienia, czyli od 1928 r., był i jest chlubą swoich twórców, a także całego miasta, przyciągając rzesze mieszkańców oraz przyjezdnych. Jeszcze do niedawna, bo do 2011 r., park postrzegany jako pamiątka XX w. skłaniał niektórych mi(...)
»