Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Błękitno-zielona sieć(...)

Zmiana podejścia do zarządzania zasobami wodnymi w miastach jest konieczna, jeżeli chcemy spełnić wymogi unijnych dyrektyw, poprawić jakość życia i obniżyć koszty. Nowatorski kierunek w sposobie zagospodarowania wód postanowiono wdrożyć m.in. w Łodzi. Długookresowe cele polityki ekologicznej państwa wiążą się z perspektywiczną wizją zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jej podstawowe elementy to pełna integracja polityki ekologicznej z przestrzenną,(...)
»

Dyskutują już 15 lat(...)

M. Matuszczak: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich powstawało w latach 2001-2002, stając się swoistym komunikatorem dla wodociągowców. Proszę powiedzieć, jaki cel przyświecał powołaniu Forum i jakie były początki jego funkcjonowania? R. Szambelańczyk: Powodem powstania Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich była chęć odpowiedzi na potrzeby małych i średnich firm sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, niemających szybkiego i łatwego dostępu do informa(...)
»