Regulamin i opłaty

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-2
  DRUKUJ

Regulamin i opłaty

Artykuł omawia regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kontekście dodatkowych opłat za przyłączenie do sieci.

Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 3 lipca 2013 r. (sygn. akt IV SA/Po 87/13)1.

Orzeczenie

Katalog problematyki wskazany w art. 19 ust. 2 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przekazanej radzie gminy do unormowania w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, nie uprawnia do określania w nim zasad naliczania jakichkolwiek opłat związanych z przyłączeniem odbiorcy do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Przyłączenie do sieci nie może być uzależnione od poniesienia przez odbiorcę jeszcze innych kosztów niż wymienio [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus