Wszystkie artykuły w kategorii: "Biblioteka wod-kan"

Polecane artykuły:

Potrzebna polityka miejsk(...)

„Miasta szczególne” – to temat konferencji, którą 26 stycznia br. zorganizował w Oświęcimiu Związek Miast Polskich wraz z władzami miasta. Jej celem było rozpoczęcie prac nad sformułowaniem założeń polityki miejskiej w Polsce. Każde miasto ma obowiązki wobec nie tylko swoich mieszkańców, ale także szerszej społeczności – regionu, w którym się znajduje. Miasta pełnią różne funkcje o rozmaitym zasięgu, często znacznie wykraczające poza zaspokajanie zbiorowych pot(...)
»

Spotkania KIP po raz trze(...)

Między 14 a 22 września br. przeprowadzono pięć bezpłatnych spotkań, zorganizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”(KIP). Przedsięwzięcia te zrealizowano w Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach. Tematami poszczególnych spotkań były: popytowe podejście do tworzenia innowacji, innowacje w sektorze usług lub ekoinnowacje. Każde z nich było prowadziło cz(...)
»