Wszystkie artykuły w kategorii: "Artykuł promocyjny"

Polecane artykuły:

Zrównoważona mobilność w (...)

W perspektywie finansowej 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska przeznaczy na zrównoważoną mobilność ponad 4,3 mld euro. Planowanie mobilności pozostaje jednak zadaniem niezwykle trudnym, gdyż wiąże się z próbą pogodzenia sprzecznych interesów. Aby połączyć wszystkie interesy, należy zapewnić niskie ceny, ale przy zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej, a także z wykor(...)
»

Wzrost gospodarczy wymaga(...)

Z senatorem Markiem Waszkowiakiem, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, rozmawia Urszula Wojciechowska Czy proces konsolidacji w energetyce można uznać za zakończony, a utworzone cztery grupy energetyczne będą w stanie konkurować na europejskim rynku energii i zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne? Trwające obecnie procesy konsolidacyjne w elektroenergetyce nie mają charakteru docelowego. To dopiero początek drogi. Powstanie silnych grup energetyc(...)
»