Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zużyty sprzęt elektryczny(...)

Problemy ze sprzętem czy z kulawym prawem? Pogoń za unijnymi standardami w ochronie środowiska naturalnego zwiększyła liczbę ustaw, których celem powinno być uporządkowanie gospodarki odpadami. Najnowszą jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU Nr 180, poz. 1495). Po ustawie wprowadzającej obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz ustawie o recyklingu pojazdów jest to kolejna ustawa dedykowana określon(...)
»

Pomiędzy jednym a drugim (...)

Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich starosta bocheński Niedawno zakończył się etap oceny projektów złożonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w 2004 r. Dokonano oceny pod względem poprawności formalnej, merytorycznej i – niestety – lokalno-politycznej złożonych wniosków. Przeprowadzony nabór, weryfikacja i podjęte (podejmowane) decyzje nie tylko wykazały braki organizacyjne, proceduralne i te(...)
»