Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zasady postępowania z odp(...)

Omawiany w dwóch ostatnich numerach „Przeglądu Komunalnego” projekt nowej dyrektywy ramowej w listopadzie ub.r. uzyskał postać aktu obowiązującego. Jest to obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3). Weszła ona w życie 12 grudnia 2008 r. Zgodnie z jej art(...)
»

Dynamiczna stawka od osob(...)

Opłaty za odpady   Dynamiczna stawka od osoby   Bałagan ze śmieciami w Poznaniu zaskoczył nie tylko mieszkańców miasta nad Wartą. Wśród wielu przyczyn, które złożyły się na kryzys, był narastający deficyt Związku Międzygminnego GOAP, spowodowany m.in. modelem opłaty naliczanej od osoby. Z kryzysu poznańskiego można jednak wynieść naukę na przyszłość.   (...)
»