Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Myślę, więc segreguję(...)

Zagospodarowanie bioodpadów to temat na czasie. Do końca 2010 r. Polska ma ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach do 75% całkowitej ich masy, a do końca 2013 r. – do 50%. Już teraz wiadomo, że poziom ten będzie trudny do osiągnięcia, tym bardziej że wiele gmin dopiero rozpoczęło poszukiwanie rozwiązań technologicznych umożliwiających w większej skali zagospodarowanie tej grupy odpadów. Ogromne problemy sprawia organ(...)
»

Usługi systemowe – sposó(...)

Ten paradygmat, podobnie jak dotychczasowa klasyczna sieć elektroenergetyczna, staje się przeszłością. Podkreśla to unijna dyrektywa (tzw. nowa dyrektywa efektywnościowa) 2012/27/WE, która m.in. wskazuje na konieczność zapewnienia przez kraje członkowskie równoprawnego dostępu do rynku usług systemowych świadczonych przez odbiorców. Pierwsze umowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące na polskim rynku energii funkcję operatora systemu przesyłowego, p(...)
»