Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Innowacyjne Centrum Kompe(...)

Początkowo w TEC-Center, które stanowi swoiste centrum kompetencji, pracowały tylko dwie osoby, a dzisiaj jest to zespół ponad 20 specjalistów z Polski, Niemiec i Francji, którzy wymyślają oraz wdrażają produkty dla rynku europejskiego. Ten najbardziej kreatywny dział tworzą inżynierowie, którzy koncentrują się na rozwoju technologicznym maszyn oraz opracowywaniu zupełnie nowych projektów. Jak doszło do jego powstania? – Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że przed Zoeller Techem otworzyły s(...)
»

Przetarg przed i po nowel(...)

  Skutkiem nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) będzie obowiązek zorganizowania już w 2013 r. przez gminy przetargów na wyłonienie przedsiębiorców odbierających odpady. Podobne przetargi były organizowane już przed zmianą prawa, dlatego warto wskazać na główne różnice pomiędzy dotychczasową praktyką w tym zakresie a specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i treścią umowy(...)
»