Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy z notyfikacją(...)

Pod koniec maja b.r. prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw i… wywołał wśród operatorów paliwowych oraz firm produkujących biopaliwa ogromny zamęt. Wspomniana ustawa, w której przygotowywaniu bardzo aktywną rolę odegrała Krajowa Izba Biopaliw, dotyczy w swej materii kilku wrażliwych kwestii, które po wprowadzeniu nowych przepisów dają (zgodnie z wszelkimi wyliczeniami) podstawy do opłacalności produkcji i sprzedaży biopa(...)
»

Fundusze muszą się zmieni(...)

Z Jerzym Swatoniem, prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawia Wojciech Dutka Panie Prezesie, odetchnął Pan dzisiaj*, gdy rząd uzyskał wotum zaufania? Chciałbym, żeby praca takich instytucji jak Fundusz była odpolityczniona i by taka Instytucja nie żyła tylko w rytmie zdarzeń politycznych. Oczywiście, odetchnąłem, bo oznacza to pewną stabilizację, która jest szczególnie ważna teraz, gdy Fundusz przekształca się z jedn(...)
»