Strona umowy o zaopatrzenie w wodę – wspólnota mieszkaniowa

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-12
  DRUKUJ

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Natomiast, w myśl art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowę podpisuję się z ich właścicielem lub z zarządcą.

Wypełnienie tej w gruncie rzeczy jasnej i niebudzącej wątpliwości normy może jednak w określonych przypadkach stać się problematyczne, a nieprawidłowe ustalenie stron umowy (w praktyce podmiotu występującego w umowie w imieniu odbiorcy usług), może doprowadzić nawet do unieważnienia z [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus