Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Rola zieleni dla prawidłowego funkcjonowania miasta i zdrowia jego mieszkańców wydaje się oczywista. Dlaczego więc ciągle ubywa zieleni w miastach, a istniejąca jest w tak fatalnej kondycji? Ludzie nie tylko nie dostrzegają jej znaczenia, ale również postępują niekonsekwentnie w tym obszarze. Z jednej strony zabudowują ważne dla klimatu miasta kliny napowietrzające, doprowadzające świeże powietrze do śródmieścia dużych miast, z drugiej zaś skłonni są zapłacić spore pieniądze, aby tylko mieszkać (...)
»

Uwarunkowania prawne prog(...)

Po ośmiu miesiącach od wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Ministrów przyjęła raport ministra gospodarki i pracy, identyfikujący bariery realizacji procesu budowlanego. Stwierdzono w nim brak systemowego podejścia do problematyki gospodarki przestrzennej. Wydaje się, że brak ten od lat jest charakterystyczną cechą planowania i realizacji infrastruktury komunalnej, a w szczególności systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Istotne pla(...)
»