Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niezbędnik prasowy(...)

Program współpracy z mediami powinien zajmować istotne miejsce w długofalowej polityce informacyjnej wszystkich podmiotów lokalnych, a działania w tym zakresie nie mogą ograniczać się jedynie do spraw incydentalnych. Dzięki prasie samorządy i przedsiębiorstwa komunalne mają możliwość dotarcia z informacją do szerszego odbiorcy, co ułatwia uzyskanie akceptacji społecznej dla prowadzonych działań. Media, także lokalne, mają coraz większy wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Inform(...)
»

Jak zabezpieczyć w umowie(...)

Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe przynosi właścicielom gruntów spore korzyści finansowe. Istotne jest jednak to, aby oprócz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, zadbać także o inne, nie mniej ważne kwestie, decydujące o tym, czy zawarta umowa będzie korzystna dla właściciela gruntu. Często bowiem słyszy się o procesach sądowych, w których właściciele gruntu dochodzą swoich praw od dzierżawców. Przykładem może być odszkodowanie za niszczenie upraw prze(...)
»