Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowy system krok po kroku(...)

Gmina Baranów położona jest w północno-zachodniej części woj. lubelskiego, w powiecie puławskim. Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieprz oraz liczne, grzybodajne lasy stwarzają możliwość aktywnego wypoczynku i rozwoju agroturystyki. (...)
»

PPP w prawodawstwie unijn(...)

Ze względu na rosnące znaczenie przedsięwzięć typu PPP Komisja Europejska uznała, że należy zbadać, czy istniejące przepisy wspólnotowe odpowiednio realizują zadania udzielania zamówień lub koncesji partnerstwu publiczno-prywatnemu. Powinno to umożliwić Komisji ocenę, czy istnieje potrzeba wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawienia europejskiego prawa w tym zakresie. W tym celu 30 kwietnia 2004 r. Komisja przyjęła „Zieloną Księgę” w sprawie partnerstwa publiczno-prywat(...)
»