Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring wód opadowych(...)

Przepisy prawa ochrony środowiska zaliczają do ścieków wody deszczowe lub wody z topniejącego śniegu czy lodu, spływające z terenów potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem do kanalizacji. Ten rodzaj nieczystości został zdefiniowany jako: „wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów (...)
»

Rośliny o ciekawej korze(...)

Projektując nowe tereny zieleni lub nasadzenia, które mają uzupełnić założenia już istniejące, szukajmy coraz nowszych pomysłów na tworzenie atrakcyjnych kompozycji. Zadbana roślinność w przestrzeni miejskiej wydaje nam się już czymś zupełnie oczywistym i dziwimy się, jeśli jest inaczej. Nadszedł więc czas, żeby pójść krok dalej i zacząć tworzyć kompozycje niezwykłe, a więc takie, które zwracają uwagę szczególnym zestawieniem barw, pokrojem roślin, bujnością kwitnie(...)
»