Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Opomiarowanie w nowoczesn(...)

Artykuł jest kolejną publikacją cyklu prezentującego wyniki projektu 5. Programu Ramowego UE „SMArt Control of wastewater systems – SMAC”. W ramach tego projektu zaproponowano nową koncepcję sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków (OŚ) oraz opracowano nową strukturę i algorytmy sterowania1. Wyniki projektu zostały zaimplementowane w pilotażowej oczyszczalni w Kartuzach. Urządzenia pomiarowe, takie jak analizatory jakości ścieków, zostały zakupion(...)
»

Edukacja a gospodarka odp(...)

Czesław Smorowski Region koniński to obszar, na którym dominującą rolę odgrywa przemysł energetyczny i górnictwo odkrywkowe. Dlatego w regionie tym wszelkie zmiany zachodzące w środowisku są bardziej zauważalne. Działalność górnictwa odkrywkowego powoduje całkowite odkształcenie terenu, a przywracanie tych obszarów środowisku jest nie tylko uciążliwe oraz kosztowne, ale i długotrwałe. Wraz z intensywnym rozwojem przemysłu wystąpiły procesy żywiołowej urbanizacji miej(...)
»