Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja wodociągów l(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie dostarcza wodę bardzo dobrej jakości, pochodzącą wyłącznie z ujęć głębinowych. Wydobywana jest ona z kredowych warstw wodonośnych z głębokości 30-120 m. Przedsiębiorstwo eksploatuje 13 ujęć wody, łącznie 66 studni. Lubelskie ścieki oczyszczane są w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni „Hajdów” o przepustowości 165 tys. m3 na dobę. Sieć wodociągowa liczy 872 km, a kanalizacyjno-sanitarna i deszcz(...)
»

Chcemy przemawiać argumen(...)

Ze Stanisławem Drzewieckim, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, rozmawia Piotr Strzyżyński Obejmuje Pan prezesurę w Izbie w ciężkim, a jednocześnie bardzo ciekawym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej okresie. Proszę powiedzieć, jaka rola w obecnej sytuacji przypada Izbie? Jest to rzeczywiście bardzo trudny i odpowiedzialny moment. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę… pokazała, że prawo nie jest idealne. Jednocześnie ukazała słabości, (...)
»