Złoża biologiczne w przydomowych oczyszczalniach ścieków

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-11
  DRUKUJ

Beztlenowe metody utylizacji odpadów płynnych i złoża biologiczne należy zaliczyć do najstarszych metod oczyszczania ścieków. Do końca lat 70. ubiegłego wieku większość budowanych komunalnych oczyszczalni bazowało na układzie wykorzystującym osadniki wstępne Imhoffa oraz złoża zraszane.

Powszechnie stosowany w Polsce układ technologiczny oparty na oczyszczaniu ścieków w osadniku gnilnym oraz w przewietrzonej wodoprzepuszczalnej warstwie gruntu z zastosowaniem drenażu rozsączającego wykorzystuje również zjawiska biochemiczne zachodzące w warunkach beztlenowo-tlenowych. Ten układ technologiczny w ostatnich latach poddawany jest niesłusznej krytyce, gdyż przy zachowaniu wymagań technicznych jest on w warunkach polskich w pełni ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem na obszarach z rozproszoną zabudową mieszk [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus