Skąd woda w kranie?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-11
  DRUKUJ

W 1997 r. Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” powołała Polską Fundację Ochrony Zasobów Wodnych. Jej celami statutowymi są ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości wód służących w szczególności zaopatrzeniu ludności w wodę, organizowanie prac naukowo-badawczych w zakresie technologii uzdatniania wód, a zwłaszcza prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.

Od 2013 r. priorytetem w działalności Fundacji stała się edukacja ekologiczna skierowana do dzieci i młodzieży. Zrealizowane do tej pory i trwające projekty świadczą o konieczności poszerzania wiedzy, która zwiększy społeczną świadomość wspólnej odpowiedzialności za środowisko. W Polsce przez wiele lat ochrona środowiska naturalnego nie stanowiła priorytetu w działaniach państwa i nie była przedmiotem troski społeczeństwa. Otoczenie przy [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus