Konwent? Ciągle do przodu

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-11
  DRUKUJ

Kolejna, już szesnasta edycja szkolenia z zakresu szeroko pojętej gospodarki komunalnej za nami. Zarząd Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego zaprosił na dwudniową konferencję (25-26.09 br.) do miejscowości Bystre w gm. Baligród. Na szkolenie zjechało blisko sto osób, zarówno przedstawicieli zakładów komunalnych (reprezentowanych przez 44 przedsiębiorstw), jak i 19 firm prezentujących swoje technologie i urządzenia. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował marszałek województwa podkarpackiego, natomiast patronat medialnym spotkanie objęli miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Gościem specjalnym wydarzenia był Jurij Żyrlicyn, prezes ukraińskiego odpowiednika Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – stowarzyszenia „Ukrvodokanalekologija”, który chętnie dzielił się ukraińskimi doświadczeniami i z zainteresowaniem śledził rozwój polskiej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Towarzyszył mu Mykoła Sajewicz, dyrektor przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z Iwano-Frankiwska.

Obok wymiany polsko-ukraińskich doświadczeń, zebrani ze szczególną uwagą wysłuchali dwóch wystąpień – mecenasa Mirosława Krzyszczaka, który omówił zmianę zakresu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci, i dra Henryka Palarza, przybliżającego temat wzorów umów przy ustanowieniu służebności przesyłu. Poruszono także kwestie związane z konstruowaniem taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zagadnienie uzdatniania wody w kontekście alternatywnych źródeł podchlorynu. Omówiono również efektywne zarządzanie środkami płynnymi dla spółek komunalnych i wodociągowych czy problematykę dobrych praktyk rozliczania i monitorowania robót budowlanych.

Równolegle do wykładów trwały prezentacje multimedialne oraz pokazy na stoiskach producentów technologii i urządzeń dedykowanych gospodarce komunalnej.

Atrakcją przygotowaną dla gości konferencji był występ folkowego zespołu Baciary, który zagrał podczas kolacji koleżeńskiej. Muzyka spodobała się tak bardzo, że nawet zatwardziali, zdeklarowani przeciwnicy zabaw tanecznych ruszyli na parkiet.

Warty odnotowania jest fakt, że w XVI edycji szkolenia uczestniczyło trzech nowych członków Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego – do stowarzyszenia dołączyli reprezentanci ze Stąporkowa, Zawoi i Chęcin.

Andrzej Byrwa, prezes Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus