Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W numerze 7-8/2005 „Wodociągów-Kanalizacji”, w którym dominowała problematyka komputerowego wspomagania eksploatacji i projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, można było także znaleźć oferty zintegrowanych lub kompleksowych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie infrastrukturą techniczną. W pakiecie jednej z nich znajdowały się propozycje systemów zarządzania: majątkiem sieciowym i niesieciowym, dokumentami, zgłoszeniami, sprzętem i wyposażeniem, realizacją z(...)
»

System zbiórki i przetwar(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 21 października 2005 r. Jej celem jest dalsza poprawa standardów ochrony środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ich selektywną zbiórkę, odzysk i recykling. Jednak od ustawy do praktyki droga jest jeszcze (...)
»