Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pomorskie debatuje(...)

Stowarzyszenie Pomorskie Forum Wodociągowe zaprosiło swoich członków i sympatyków do Kołobrzegu, na kolejną odsłonę dedykowanego im seminarium, które tym razem zdominowały aspekty techniczne. Na zorganizowaną w dniach 29.09-30.09.2015 r. konferencję przybyło do kołobrzeskiego hotelu Olimp 3 blisko 60 osób. Reprezentanci przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z woj. pomorskiego zjechali na seminarium, by podzielić się swoją wiedzą, wymienić doświadczeniami, wysł(...)
»

Spór o przymusową umowę(...)

Artykuł 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stwierdza, że „zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy”. Z kolei art. 31 tejże ustawy dopuszcza, aby „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogły je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie”. Chociaż i(...)
»