Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

REGULACJE, a może DEREGUL(...)

Pod koniec 2014 r., gdy pojawiła się informacja o notyfikacji projektu rozporządzenia w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (red. MBP), wielu prowadzących instalacje odetchnęło z ulgą. Nareszcie znany był kierunek, w jakim powinni podążać, planując inwestycje, tym bardziej w kontekście obowiązku wpisania ich w wieloletnie plany inwestycyjne. Paradoksalnie spokój nie trwał długo, gdyż już w styczniu (...)
»

Zbiorowe zaopatrzenie... (...)

Do redakcji „Przeglądu Komunalnego” w płynęły pytania dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. O ich rozwikłania poprosiliśmy Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Jak naliczać kwoty obciążające za pobraną wodę w przypadku kiedy wodomierz stracił cechy legalizacyjne u dużych odbiorców, gdy pobór wynosi 300-400 i więcej m³ na dobę oraz w powiązaniu z tym faktu kiedy urządzenie pomiarowe zostało uszkodzone mechanicz(...)
»