Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lato pełne wyzwań(...)

Gdy rozpoczynał się czas wakacji i urlopów, w biurze Izby zastanawialiśmy się, czy w tym roku będzie spokojniej. Każdy z nas ma w pamięci niezwykle pracowite letnie miesiące ubiegłego roku z ustawą Prawo wodne i pracami nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Gdy wydawałoby się, że prawne tornado za nami, w czerwcu 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kolejną już wersję nowelizacji ustawy Prawo wodne. Mimo że projekt nie podlegał (...)
»

Dłuższa eksploatacja turb(...)

Dzięki zoptymalizowanym turbinom i inteligentnemu zarządzaniu danymi możemy osiągnąć większą ich wydajność i wydłużyć okres eksploatacji elektrowni wiatrowej. Komisja Europejska przyjęła w tym roku nowe zasady, które mają ograniczyć pomoc państwową dla produkcji energii z OZE, energii solarnej, wiatrowej i z biomasy. Nowe reguły będą obowiązywać we wszystkich państwach Unii. Jednak w Polsce to wsparcie ma być relatywnie duże.  (...)
»