Wybrane aspekty oceny zagrożeń obiektów wodociągowych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2014-10
  DRUKUJ

Wybrane aspekty oceny zagrożeń obiektów wodociągowych

Podstawowym celem artykułu jest scharakteryzowanie metodologii oceny zagrożeń występujących w systemach wodociągowych. Pozwoliło to na wprowadzenie dwóch nowych wskaźników – odporności systemu i jego oczekiwanej efektywności eksploatacyjnej.

Bezpieczeństwo zalicza się do sfery podstawowych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo publiczne jest wartością konstytucyjną, dla której ochrony możliwe są ograniczenia praw, swobód i wolności obywateli.

Zgromadzenie ogólne ONZ 28 lipca 2010 r. przyjęło rezolucję, która prawo do zdatnej do picia, czystej wody oraz urządzeń sanitarnych uznała za niezbędne, by człowiek mógł w pełni korzystać z życia. Dwa miesiące później Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję, potwierdzającą, że praw [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus