Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczna jest dalsza lib(...)

Z Piotrem Krzeczkowskim, prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska, rozmawia Urszula Wojciechowska Kiedy powstał Związek i z czyjej inicjatywy? Pomysł utworzenia organizacji pracodawców z dziedziny energetyki odnawialnej ma już cztery lata. Istniejące stowarzyszenia i towarzystwa nie posiadają (z mocy ustawodawstwa) takich uprawnień jak organizacje pracodawców. Po wielu konsultacjach z prawnikami i doradcami Pols(...)
»

PIE pomaga gminom(...)

Polska Izba Ekologii to nie tylko konkurs o „Ekolaury”. Warto pamiętać, że jednym z podstawowych zadań Izby jest pomoc samorządom w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska. Oto kilka przykładów współpracy z gminami. Najdłuższa współpraca – z gminą Gierałtowice – trwa od marca 2002 r. Było to pierwsze porozumienie, więc szereg działań miało charakter nowatorski. Priorytetową sprawą dla gminy okazało się uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a najistot(...)
»