Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak sprawdzić rzetelność (...)

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271), która weszła życie 20 lutego br., poszerzyła uprawnienia zamawiających w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu. Kontrowersje wywołał ust. 5, wprowadzany poprawką Senatu do art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), który określa te wymogi i opisuje sposób dokonywania oceny ich spełnienia.(...)
»

Technologie bezwykopowe w(...)

Technologie bezwykopowe można w prosty sposób podzielić na dwie główne grupy, czyli wykorzystywane przy budowie nowych przewodów i instalacji podziemnych oraz te stosowane przy renowacji, naprawie i odtworzeniach już istniejących przewodów. Pomimo pozornego podobieństwa zakresów działania, w rzeczywistości zarówno podstawy teoretyczne, jak i wykonawstwo w obu grupach zastosowań różnią się między sobą. Znacznie starsze zasto(...)
»