Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zabytek z recyklingu(...)

Obiekty kolekcjonerskie ze stacji demontażu Stereotypowe postrzeganie „weterana szos” jako pieczołowicie odrestaurowanego pojazdu w doskonałym stanie sprawia, iż trudno wyobrazić sobie prawdziwy motoryzacyjny zabytek na złomowisku. W dodatku ignorowanie upływu czasu przyczynia się do tego, iż do kategorii oldtimerów trafiają pojazdy jeszcze niedawno popularne. (...)
»

Psucie przestrzeni (...)

  Zacznijmy od przepisów. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 3 mówi, iż: „kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (…) należy do zadań własnych gminy”. I dalej, w art. 4: „ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inw(...)
»