Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rowery publiczne(...)

Rowery publiczne Coraz częściej w polskich miastach uruchamiane są nowe systemy rowerów miejskich. Inwestycje te są bardzo zróżnicowane: od małych, obejmujących kilkadziesiąt rowerów, po liczący 2650 rowerów system warszawski. Pierwszy system roweru publicznego w naszym kraju został uruchomiony w Krakowie w 2008 r. Był on swoistym eksperymentem, co znajdywało potwierdzenie w źródle finansowania (program badawczo-wdrożeniowy CIVITAS II – CARAVEL, www.carave(...)
»

Ograniczenie masy składow(...)

Od dawna wyczekiwane przez samorządowców i przedsiębiorców Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji weszło w życie z 31 grudnia 2017 r. Co w nim zawarto? W poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu (...)
»