Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyczne przetargi(...)

Więcej NO2 W gm. Krośniewice w woj. łódzkim w efekcie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach RPO Woj. Łódzkiego powstanie kotłownia na biomasę o mocy 850 kW oraz instalacje kolektorów słonecznych w 435 budynkach (1956 mieszkańców). 20 kwietnia udzielono zamówienia konsorcjum firm PIB Jartex ze Skierniewic i Eco-Therm z Łowicza. Kotłownia na biomasę powsta(...)
»

Stan i kierunki rozwoju s(...)

Rynek biogazu rolniczego w Polsce znajduje się obecnie w fazie wzrostu, a potencjał Polski w tym zakresie, zdaniem specjalistów, porównywalny jest z niemieckim. Należy zaznaczyć, że większość dotychczas zrealizowanych w Polsce instalacji do produkcji biogazu rolniczego wykonana została metodą lerning-by-doing. Rezultatem wykorzystania tej metody w produkcji biogazu są wprawdzie niższe nakłady inwestycyjne, ale,niestety, wiąze się z tym również ryzy(...)
»