Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w Prawie wodnym(...)

Nader częste zmiany ustaw traktowane są przez legislatora jako zjawisko normalne, służące doskonaleniu systemu prawa. Dość duża część zmian jest jednak uzasadniona – w szczególności wiąże się z procesem dostosowywania prawa polskiego do prawa europejskiego. Warto zatem poszukiwać rozwiązań pozwalających zachować stabilność systemu przy jednoczesnym zapewnieniu mu niezbędnej elastyczności. Ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych(...)
»

Postulaty i opinie Koalic(...)

Okres letni często w mediach nazywany jest sezonem ogórkowym, nie tylko ze względu na czas zbiorów tego szlachetnego warzywa, ale również z uwagi na zdecydowanie mniejszą liczbę wydarzeń w różnych obszarach naszego życia (a polityce w szczególności). Inaczej sprawa wygląda w rolnictwie, bo przełom lipca i sierpnia to okres właśnie intensywnych prac polowych, związanych ze żniwami – najpierw rzepaku, a następnie zbóż. I jak na rolnictwo przystało, tegoroczne lato było pracowite dla Ministerstw(...)
»