Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Powiaty a ochrona środowi(...)

- czyli wydatki powiatów woj. podkarpackiego na ochronę środowiska w latach 1999-2002 Cz. II Tomasz Skica Jacek Strojny Wśród najczęstszych kierunków działań inwestycyjnych w obszarze „ochrona środowiska”, realizowanych przez samorządy powiatowe Podkarpacia, pojawiają się: budowa oczyszczalni ścieków, budowa lub rozbudowa dotychczasowego systemu kanalizacji oraz inwestycje w system gospodarowania odpadami. Stąd też wydatki inwesty(...)
»

Elektromobilność bez kont(...)

Rozwój elektromobilności stanowi częściową odpowiedź na wyzwania związane z transformacją energetyki, zanieczyszczeniem powietrza oraz zmianami klimatu. Nasza Izba popiera ten kierunek rozwoju transportu, także ze względu na możliwość synergii z rozwojem energetyki rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii.  W maju do konsultacji skierowano projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mającej wraz z przyjętym w marcu „Planem elektromobilności” ora(...)
»