Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologia na szczycie(...)

Wiek XX był niewątpliwie wiekiem wielkich nadziei i wielkich rozczarowań, okresem fascynujących osiągnięć ludzkiego umysłu (radio, energia jądrowa, radar, tworzywa sztuczne, telewizja, rakiety, komputery). Narastają jednak z coraz większą mocą obawy o uboczne oddziaływania niektórych dziedzin oraz przekonanie o istnieniu poważnych, globalnych zagrożeń, wśród których zauważyć należy energetykę jądrową, zanieczyszczenie środowiska, przeludnienie, głód, choroby. W końcu minionego wieku wzrosła świa(...)
»

Wyścig z czasem(...)

 We wrześniu sektor wodociągowo-kanalizacyjny podsumował ostatnie dwie dekady branżowej działalności organizacyjnej, inwestycyjnej oraz ekonomicznej. Jak dotąd bilans wypada korzystnie. Firmy wod-kan, pozostające w większości własnością komunalną, zostały zreorganizowane, poprawił się poziom świadczonych usług, a infrastruktura wod-kan obejmuje coraz szersze obszary. Lepsze są też parametry jakościowe wody i środowiska. Izbie Gospodarczej „Wodociągi P(...)
»