Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zdążyć na czas(...)

Z Januszem Mikułą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rozmawia Jolanta Czudak-Kiersz Przyznaną Polsce w latach 2004-2006 pomoc z Funduszu Spójności na ochronę środowiska udało się w całości zakontraktować. Teraz trzeba więc szybko wykorzystać ponad 2 mld euro z poprzedniej perspektywy i blisko 5 mld euro z nowej. Czy zdołamy to zrobić w terminie? Nie mamy innego wyjścia. W Traktacie Akcesyjnym przyjęliśmy na siebie olbrzymie zobowiązania w zakre(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY Spór o możliwość uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez związki międzygminne rozstrzygnięty Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 403/17, CBOSA. (...)
»