Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sprostać wymogom odbiorcó(...)

Praktyczne uwagi w temacie pozyskiwania odpadów i ich przygotowania w trakcie procesu technologicznego są zawsze wielce pożądane. Szczególnie gdy dotyczą one działań związanych z produkcją paliwa alternatywnego, którego ostatecznym odbiorcą są cementownie. Firma WEXPOOL z Dąbrówki Wlkp. (woj. lubuskie) prowadzi zakład zagospodarowania odpadów, który każdego roku może przyjąć łącznie ok. 120 tys. Mg odpadów. Na ich strumień skła(...)
»

Nowa ustawa – stare probl(...)

Nowa ustawa – stare problemy? Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., stanowi implementację unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. Redakcja zapytała ekspertów, czy zapisy w ustawie wyeliminują nieprawidłowości i uporządkują dotychczasowy system zarządzania ZSEE.   Agata Staniewska, zastępca dyrektora, D(...)
»