Czy spalanie osadów ściekowych ma przyszłość?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-9
  DRUKUJ

W artykule podsumowano uwarunkowania termicznego przekształcania osadów, omówiono bilans  energetyczny oraz najważniejsze aspekty technologiczne. Poruszono również kwestie korzyści wynikających z tego typu rozwiązań  i problemy związane z ich funkcjonowaniem.

Produkcja osadów ściekowych we wszystkich krajowych oczyszczalniach ścieków to ok. 800 000 Mg s.m./rok (przy założeniu jednostkowej, uśrednionej produkcji 18,5 kg s.m./RLM x rok, oczyszczania ścieków od niespełna 94% ludności i 20% udziału ścieków przemysłowych).

W przypadku osadu odwodnionego (przy założeniu średniego odwodnienia na poziomie 16-20%) przekłada się to na wartość 4-5 mln Mg „mokrej masy”/rok.

Dla porównania ilość odpadów komunalnych ocenia się w Polsce na ok. 10 mln Mg/rok. Prognoza produkcji osadów przyjęta w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus