Modernizacja zakończona

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-9
  DRUKUJ

Zakończyła się przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Ziemowit” w Lędzinach. Inwestycję o wartości 16,8 mln zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner”.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Oficjalne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni miało miejsce 28 czerwca br. W uroczystym odbiorze obiektu udział wzięli m.in. Elżbieta Bieńkowska – minister rozwoju regionalnego, Wiesław Stambrowski – burmistrz miasta Lędziny, a także przedstawiciele wykonawcy – Hydrobudowy Polska i inżyniera kontraktu. Osoby uczestniczące w doniosłym dla Lędzin wydarzeniu mogły obejrzeć obiekt i poznać zasady działania nowej oczyszczalni. Goście mieli również okazję przyjrzeć się poszczególnym etapom unowocześniania obiektu za sprawą specjalnie przygotowanej na tę okazję wystawy fotograficznej.

Oczyszczalnia nie do poznania

Dziś jest wielki dzień dla naszego przedsiębiorstwa i mieszkańców. Oczyszczalnia, na terenie której się teraz znajdujemy, to zupełnie nowe miejsce w porównaniu z tym, w którym rozpoczynaliśmy prace. Zmieniło się tu praktycznie wszystko. Dziś „Ziemowit” to nowoczesne obiekty i rozwiązania. Oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi stawiane przez przepisy krajowe i Unii Europejskiej – mówił Piotr Buchta, prezes PGK „Partner”.

Obecna na uroczystości minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas swojego wystąpienia mówiła o tym, że inwestycja w znaczący sposób przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również otwiera drogę do poprawy stanu środowiska naturalnego. – Oczyszczalnia będzie obsługiwała m.in. kopalnię – wielki zakład produkcyjny i, jak się domyślam, ogromne ilości ścieków. Taka inwestycja z nowoczesną technologią przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym rejonie, a Lędziny staną się jeszcze bardziej atrakcyjne – powiedziała Elżbieta Bieńkowska.

Technologiczne innowacje

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni „Ziemowit” ruszyła na początku 2011 r. Inwestycję wykonywała wyłoniona na drodze przetargu firma Hydrobudowa Polska. Przez okres dwóch i pół roku „Ziemowit” przeszedł gruntowną przebudowę w części mechanicznej, biologicznej i osadowej. Wybudowany zostały m.in. reaktor biologiczny, budynek techniczny, nowy osadnik wtórny i komory stabilizacji tlenowej, stacja dmuchaw i stacja PIX, rozbudowano budynek administracyjno-socjalny, zmodernizowano układ placów i dróg poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Jednym z elementów rozbudowy była gospodarka osadowa, w której zastosowano energooszczędną prasę do odwadniania osadu MONOBELT firmy EKOFINN – POL, z możliwością odzysku wody płuczącej. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć znacznie koszty eksploatacji. Osad w oczyszczalni będzie odwadniany oraz higienizowany wapnem. Tak wytworzony osad może zostać zagospodarowany w ramach rekultywacji terenów w gminie. Sterowanie pracą urządzeń oczyszczalni odbywa się z dyspozytorni, która została wyposażona w centralny układ sterowniczy z wizualizacją i rejestracją danych procesu oczyszczania ścieków. W oczyszczalni zastosowano również innowacyjne rozwiązanie – woda technologiczna, którą stanowią oczyszczone ścieki, jest wykorzystywana jako źródło ciepła w pompie ciepła. – Wymiana ciepła następuje w wymiennikach typu woda – solanka, a następnie woda technologiczna zostaje odprowadzona za pośrednictwem zakładowej kanalizacji do ponownego oczyszczenia. Moc cieplna pompy to 10,36 kW – wyjaśnia prezes Piotr Buchta.

Dla dobra mieszkańców

Ziemowit jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną ze wspomaganiem procesu usuwania fosforu na drodze chemicznej. Według założeń, docelowo do oczyszczalni dopływać będzie ok. 2800 m3 ścieków na dobę, z tego ok. 1600 m3/d stanowić będą ścieki z KWK „Ziemowit”, a pozostała ilość pochodzić będzie z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, handlowych, gastronomicznych, małych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz ścieków dowożonych. Oczyszczalnia jest przygotowana do obsługi maksymalnie 18 700 RLM i spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na wprowadzenie do rowu D – prawobrzeżnego dopływu potoku Goławieckiego – oczyszczonych ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe z oczyszczalni ścieków „Ziemowit”.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Ziemowit” stanowi część projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”. Wartość całego zadania aktualnie wynosi 159 393 434,00 zł. Na pełne finansowanie projektu składają się pieniądze pochodzące z Funduszu Spójności w wysokości 95 305 660,00 zł, środki gm. Lędziny (całkowity udział to 8,5 mln zł) oraz środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”. W ramach przedsięwzięcia aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budowa sieci potrawa do końca 2014 r. Szacuje się, że po ukończeniu zadania ponad 90% mieszkańców gm. Lędziny zostanie objętych zbiorczym systemem kanalizacji.

Opracowanie: PGK „Partner”

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus