Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uroczyście mimo deszczu(...)

Przy deszczowej aurze 17 maja br. w Radomiu nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Jego eksploatatorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RADKOM. Po 10 latach od rozpoczęcia prac koncepcyjnych i starań o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w uroczystości, obok władz miasta i spółki RADKOM – gospodarzy obiektu, udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i(...)
»

Poważne awarie(...)

Poważne awarie od 2001 r. stanowią samodzielny przedmiot regulacji działu IV ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Mogą być one spowodowane poprzez stacjonarny proces przemysłowy w zakładzie (wówczas są nazywane przemysłowymi) lub przez inne czynności przygotowawcze do takich procesów (magazynowanie, transport itp.), dokonywane w dowolnym miejscu. Teoretycznie warunkiem uznania zdarzenia za „poważną awa(...)
»