Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłata marszałkowska uszc(...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska z jednej strony powinny służyć ograniczaniu składowania odpadów, z drugiej zaś – promować rozwój selektywnego zbierania odpadów oraz motywować do rozwoju nowoczesnych, proekologicznych technologii ich przetwarzania. Polska Izba Gospodarki Odpadami od 2012 r. konsekwentnie wnioskowała do Ministerstwa Środowiska o podjęcie nowelizacji przepisów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, która wdrażałaby podstawową zasad(...)
»

Zielone składowiska(...)

32,4 ha atrakcyjnych terenów zieleni to efekt realizowanego w woj. kujawsko-pomorskim projektu rekultywacji składowisk odpadów. W wartym ponad 16 mln zł przedsięwzięciu, koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, beneficjenta projektu, uczestniczyło 27 samorządów lokalnych i związek gmin. Krok po kroku W ramach projektu 29 składowiskom odpadów, zamkniętym z powodu niespełnienia wymo(...)
»