Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wielofunkcyjność zadrzewi(...)

Obecny mechanizm kształtowania zadrzewień w Polsce z pozoru niczym nie różni się od tego, który funkcjonował dawniej. Powody zadrzewiania gruntów zmieniają się wraz z przemianami cywilizacyjnymi oraz stanem wiedzy z zakresu mnogości funkcji, które pełnią. Dlatego przy projektowaniu zadrzewień należy przede wszystkim określić cel ich wprowadzenia. Od tego będą zależeć budowa, rodzaj i forma zadrzewień, których nieodzowną cechą jest wielofunkcyjność. Zadania, jakie pe(...)
»

Gotowość w opłacie abonam(...)

Obecnie obowiązujące przepisy o opłacie abonamentowej przysparzają wiele problemów zarówno samorządom, jak i przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Czy można rozliczać opłaty za wodę w sposób sprawiedliwy dla wszystkich? W trakcie kalkulacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwa wod-kan, ustalając ostateczną wysokość opłaty abonamentowej bardzo często rezygnują z wyodrębnienia kosztów za utrzymanie w gotowości(...)
»