Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Inwestycje w Zielonej Gminie Na terenie gm. Krupski Młyn (woj. śląskie) zostanie zrealizowany projekt mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu kanalizacyjnego. Przedsięwzięcie warte blisko 4,9 mln zł brutto obejmuje m.in. budowę w miejscowości Krupski Młyn przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami domowymi oraz przepompowniami. Ponadto w ramach inwesty(...)
»

Strzał w 10 (...)

  Tytuł nagłówka nie jest przypadkowy – i to z dwóch powodów. Pierwszym jest fakt, że podczas Targów już po raz dziesiąty będzie można wziąć udział w Forum Czystej Energii – seminarium poświęconym odnawialnym źródłom energii (OZE). Rokrocznie jest ono związane ze specjalną ofertą wystawienniczą, prezentowaną w Salonie Czystej Energii. Aby udowodnić, jak istotne jest to wydarzenie, od początku organizowane przez redakcję mies(...)
»