Paragrafy pod lupą

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-7
  DRUKUJ

Artykuł dotyczy tematu zróżnicowania odbiorców usług w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2012 r., II OSK 1946/121.

Orzeczenie

Narusza wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadę równości zastosowania innych stawek taryfowych dla grupy odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, którzy nie posiadają stałego zameldowania na terenie gminy, takie bowiem wyłonienie grupy adresatów odnosi się do cech, które wykraczają poza zakres ogólnych kryteriów wskazanych przez ustawodawcę, różnicując w sposób nieuprawniony odbiorców usług.

Komentarz

Zgodn [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus