Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-7
  DRUKUJ

Pozostało już tylko dwa i pół roku do momentu, kiedy to poszczególne aglomeracje o RLM powyżej 2000 będą musiały rozliczyć się z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Trzeba jednak pamiętać, że spełnienie wyznaczonych w KPOŚK wymogów jest częścią zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Rzeczpospolita, przystępując do Unii Europejskiej. Zgodnie z traktem akcesyjnym, Polska zobligowała się bowiem, iż do 31 grudnia 2015 r. wypełni obowiązki wynikające z Dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Dyrektywa ta przewiduje m.in., że aglomeracje o RLM powyżej 2000 muszą zostać wyposażone w systemy zbiorczego oczyszczania ścieków. Co prawda dyrektywa dopuszcza na zasadzie wyjątku możliwość stosowania indywidualnych systemów zbier [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus