Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Oczyszczanie wody i ściek(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od początku swej działalności zmagają się z koniecznością ciągłego doskonalenia stosowanych technologii. W przypadku uzdatniania wody jest to konieczność spełniania systematycznie podnoszonych wymogów dotyczących jakości wody kierowanej do sieci, przy jednoczesnej identyfikacji coraz to nowszych grup zanieczyszczeń w wodzie ujmowanej. Z kolei oczyszczalniom ścieków stawia się coraz większe wymagania w zakresie efektywności usuwania zanieczyszczeń, ki(...)
»

Miejskie Wodociągi i Kana(...)

Już Johann David Wendland, pierwszy kronikarz Koszalina, w swoim dziele napisanym w latach 1737-1756 i wydanym w 2006 r. z okazji 740-lecia miasta, zastanawiał się nad jakością wody doprowadzanej z Góry Chełmskiej. Stała troska o jakość wody również dzisiaj jest jednym z trzech strategicznych celów działalności Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie (MWiK). Spółka dostarcza mieszkańcom Koszalina i okolic czystą i zdrową wodę, a podmiotom gospodarczym – wodę wykorzystywa(...)
»