Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków – p(...)

Wstępne „podczyszczanie ścieków” komunalnych jest procesem mechanicznym, który rozpoczyna się od usunięcia ze ścieków skratek. Wykorzystuje się do tego różnego rodzaju kraty i sita opisywane w artykule, który ukazał się w ubiegłym miesiącu. Następnie ze ścieków są usuwane ziarniste zanieczyszczenia mineralne, a więc przede wszystkim piasek, jak również węgiel, popiół czy drobne frakcje żużla lub kamieni.(...)
»

Kolejna inicjatywa – „Pro(...)

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy i Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej 27 lutego br. zawarli porozumienie w zakresie tworzenia i realizacji programu „Rozwój energetyki rozproszonej do 2020 r. w oparciu o biogaz pochodzenia rolniczego” (tzw. „Program Biogaz 2020”). Realizacja „Programu(...)
»