Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Poszukiwane „Miejsce z kl(...)

Rozpoczął się konkurs „Miejsce z klimatem”, skierowany do właścicieli obiektów turystycznych i agroturystycznych na terenach pozamiejskich w całej Polsce, które wykorzystują efektywne źródła energii. Celem inicjatywy jest promocja przykładów zastosowania takich źródeł energii w praktyce. To właśnie na wsiach najczęściej występuje zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa agrotur(...)
»

Monitoring na składowisku(...)

Nowa regulacja prawna, nakazująca podmiotom zarządzającym składowiskami odpadów komunalnych prowadzenie monitoringu w zakresie emisji i składu gazu (w fazie eksploatacji co miesiąc i w fazie poeksploatacyjnej co 6 miesięcy), jest wyrazem dostosowania polskiego prawa w zakresie gospodarki odpadami do prawa Unii Europejskiej. Obecne wymagania monitoringu gazowego na składowiskach są określane każdorazowo w decyzjach wojewody dla indywidualnych przypadków. Ośrodek Badawczo-Rozwojo(...)
»