Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Nowa ustawa o odpadach - (...)

Składowiska odpadów niebezpiecznych Ustawa o odpadach dokonała podziału składowisk na trzy typy (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach) oraz zróżnicowała zarówno wymagania w zakresie lokalizacji, budowy, eksploatacji, zamykania, rekultywacji i monitoringu składowiska, jak i obowiązki zarządzającego w zależności od typu składowiska. W związku z tym zarządzający składowiskami odpadów powinni zdecydować, jaki typ składowiska zamierzają prowadzić. Od tego bowiem, zależy do jakich wym(...)
»

Po pierwsze – ochrona śro(...)

Volvo wprowadziło na rynek maszyny budowlane spełniające najsurowsze normy emisji spalin EU STAGE IIIB. W 2008 r. zespoły projektanckie i inżynierskie Volvo Construction Equipment dostały misję przygotowania nowej generacji maszyn, które spełnią wymagania ww. normy, mającej zacząć obowiązywać trzy lata później. Zadanie zostało wykonane i dlatego od początku bieżącego roku w ofercie Volvo dostępne są ładowarki oraz wozidła przegubowe, a wkrótce będą także koparki(...)
»