Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budowa składowisk odpadów(...)

Ochrona środowiska jest elementem, który powinien być brany pod uwagę na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Jednocześnie jej podstawy prawne znajdują się w różnych przepisach. Problem ten szczególnie nasila się w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem odpadów. Z jednej strony, w procesie tym należy brać pod uwagę standardy wynikające z aktów prawnych wprowadzających rozwiązania związane z zagospodarowaniem odpad&(...)
»

Opakowania biodegradowaln(...)

  III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość opakowań biodegradowalnych” odbyła się 28 września 2010 r. w Warszawie. Zorganizowały ją dwie jednostki: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Tematyka konferencji dotyczyła takich zagadnień jak: światowy rynek polimerów biodegradowalnych, doświadczenia w ich przetwórstwie, (...)
»