Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ryzyko inwestycyjne w bra(...)

W ramach Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego działają Panele Ekspertów, których zadaniem jest ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (PI) dotyczących m.in. branży szeroko pojętej gospodarki wodno - ściekowej. Beneficjentami projektów inwestycyjnych są z reguły jednostki administracji państwowej – gminy. Oceny PI dokonuje się w oparciu o następujące kryteria: wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska, komplementarność z innym(...)
»

Nowości na rynku(...)

Zakodowana informacja o odpadzie EWISEL to proponowany przez firmę GEM system służący do pozyskiwania informacji o zbiórce odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji selektywnej zbiórki odpadów. W konsekwencji umożliwia on kontrolowanie płatników w zakresie deklaracji o zbiórce odpadów. Zebrane dane mogą zostać dostarczone do urzędów miast i gmin w formie raportów lub plików z danymi. System wykorzystuje kody kreskowe, które (...)
»