Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aktualne przepisy dotyczą(...)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU z 2002 r. nr 129, poz. 1108) jest kolejną zmianą wcześniej obowiązujących rozporządzeń (DzU z 1999 r. nr 50, poz. 501). Podobnie jak poprzednio, w akcie tym podano konkretne wartości dla większości wskaźników zanieczyszczenia, lecz nie określono ich dla zawiesin ogólnych, ChZT, BZT5, ogó(...)
»

Pierwsza aukcja zakończon(...)

Pierwsza aukcja OZE, oznaczona numerem AZ/4/2016, w której mogły uczestniczyć elektrownie wodne spełniające wyznaczone kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej, odbyła się 30 grudnia 2016 r. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) ocenia przygotowanie i przebieg aukcji oraz działania organów odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie zdecydowanie negatywnie. Ocena działania IPA Poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem In(...)
»