Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

CO Po Cancún?(...)

Z Januszem Zaleskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, m.in. o „zrównoważonym pakiecie decyzji”, przyjętym podczas konferencji klimatycznej w Cancún oraz o globalnym ładzie klimatycznym po 2012 r., rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz   W grudniu 2010 r. dyplomaci z blisko 200 krajów uczestniczyli w XVI konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu(...)
»

Jak samorządy ograniczają(...)

W Polsce wytyczono 46 stref pomiarowych, monitorowanych pod względem jakości powietrza1. Z najnowszego, opublikowanego 31 grudnia ub.r. raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska2 wynika, że jedynie w czterech z nich normy są dotrzymane (źródło: Państwowy Monitoring Powietrza – Inspekcja Ochrony Środowiska). Problem zanieczyszczenia dotyczy głównie 12 substancji, w tym stężenia bardzo groźnego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10, drobniejszego pyłu PM2,5 o(...)
»