Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Standardy oświetlenia sta(...)

PSE od kilku lat prowadzi intensywny proces racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, co związane jest z potrzebą optymalizacji kosztów funkcjonowania spółki. Proces ten pozostaje w zgodzie z przestrzeganymi w całej grupie kapitałowej zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym celu opracowano specjalnie dedykowany Program poprawy efektywności energetycznej. Jednym z istotnych (...)
»

Prezydent podpisał u.z.z.(...)

Prezydent Andrzej Duda podpisał pod koniec listopada ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (u.z.z.w.).  Ustawa ta została przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. Wprowadza ona instytucję centralnego regulatora taryf za wodę i ścieki. Będą nim jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfy mają być ustalane na trzy lata. Zapis ten wzbudził protesty sektora wodno-kanalizacyjn(...)
»