Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wracamy do tematu związanego z planami bezpieczeństwa wodnego, ponieważ to zagadnienie na czasie, a czasy mamy trudne… Plany bezpieczeństwa wody (PBW) opierają się na platformie, której podstawą jest zarządzanie ryzykiem przy dostarczaniu wody pitnej mieszkańcom. Zaopatrzenie w wodę pozostaje pod stałą kontrolą na każdym etapie – od źródła po kran. Konsument musi mieć pewność, że może odkręcić kurek i bezpiecznie napić się smacznej, zdrowej wody o dobrej jakości. Potrzebę (...)
»

Stop dla niskiej emisji(...)

Niska emisja pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych, nieefektywnych kotłowni węglowych, jest coraz poważniejszym problemem ekologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym. Oddziałuje negatywnie na środowisko, powodując m.in. zatrucie gleby, niszcz(...)
»