Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szlachectwo zobowiązuje(...)

Jesteśmy w Unii Europejskiej. Nobless oblige. Tym samym powszechne w naszym kraju „składowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych”, jak to eufemistycznie określa ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 293), powinno być zwalczane z całą surowością. Jest to niewątpliwie niezbyt chlubna wizytówka naszego kraju. Największym problemem jest skala tego zjawiska – i nie chodzi przy tym o zewidencjonowane (przynajmniej w części) „dzikie składowiska&(...)
»

Budowa Zakładu Unieszkodl(...)

Beneficjentem środków unijnych na zadania związane z budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz program edukacji ekologicznej będzie Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK). Gwarantem wdrażania planowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie gromadzenia (w tym selektywnego) oraz usuwania odpadów zostaną władze miast i gmin uczestniczących w przedsię(...)
»