Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wielkopolskie Nagrody Jak(...)

Wielkopolski Instytut Jakości wraz z Unią Wielkopolan już od kilkunastu lat wspierają i promują regionalnych przedsiębiorców w zarządzaniu przez jakość. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 listopada 2012 r. w Bazarze Poznańskim, ogłoszono laureatów czternastej już edycji Wielkopolskiej Nagrody Jakości. Jest to prestiżowy konkurs będący częścią systemu obejmującego całą Europę. Wielu laureatów WNJ często zostaje później laureata(...)
»

Z dbałości o estetykę(...)

Tereny publiczne to wspólne dobro, które powinno być utrzymywane z dbałością o czystość, porządek i ład przestrzenny. Dlatego tak istotny jest prawidłowy sposób utrzymania i pielęgnowania roślinności, a także dbałość o elementy infrastruktury technicznej, w tym małej architektury. Jednak nie wszystkie odpowiedzialne za te zadania jednostki prawidłowo je realizują. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przeprowadzili kontrole w 61 wytypowanych jednostkach (infor(...)
»