Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

  Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Że tak powiem(...)

Myśląc o samorządzie terytorialnym, skłonni jesteśmy przypisywać mu historię długą, jak historia cywilizacji. Z pewną dozą słuszności można go wywodzić już od wspólnoty plemiennej, w której rada starszych zajmowała się problemem zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców swego terytorium. Przede wszystkim jednak wiąże się go z prawem brandenburskim i lokacją miast na jego zasadach. Już od starożytności, samorząd terytorialny był niechcianym dzieckiem władzy centralnej. Im była ona silniejs(...)
»