Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polimery i kompozyty w sa(...)

  W krajach europejskich w przemyśle motoryzacyjnym zużywa się do 8% całkowitej produkcji tworzyw sztucznych. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż 20 lat temu.   Różne materiały polimerowe znalazły zastosowanie w ponad 1000 elementów samochodu1. Tworzywa wielkocząsteczkowe – polimery – stanowią od 10% do 15% masy średniolitrażowego samochodu osobowego. Najwięcej, bo ok. 60% występuje we wnętrzu (...)
»

Dzielmy się doświadczenie(...)

Agnieszka Dąbrowska Jak co roku Międzynarodowym Targom Ekologicznym POLEKO 2002 towarzyszyć będą liczne imprezy, seminaria i wystawy specjalne. Dotyczą one szeroko pojętej ochrony środowiska i prezentują przyjazne środowisku technologie, w tym związane z odnawialnymi źródłami energii, edukacją ekologiczną oraz sposobami finansowania proekologicznych działań. Wystawa trwać będzie od 19 do 22 listopada. Rozmowy o ekologii (...)
»