Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plany gospodarki odpadami(...)

Wszędzie tam, gdzie żyje i gospodaruje człowiek, pojawia się problem ubocznych produktów jego działalności, do których należą m.in. odpady. Stanowią one jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i gospodarczych. Stąd szczególnego znaczenia nabiera system, którego zadaniem jest wspieranie działań na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich zagospodarowywania. Gospodarka odpadowa jest traktowana jako odrębna dziedzina ochrony środowiska. Działania w tym zakre(...)
»

Utrzymać kierunek i dynam(...)

Z Mieczysławem Ostojskim, dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych, rozmawia Tomasz Szymkowiak Czy są już wstępne oceny realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) po pierwszym okresie dostosowawczym, który minął pod koniec grudnia 2005 r.? Jak wypada redukcja zanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych? Wygląda to nieźle. Muszę powiedzieć, że pierwszą taką ocenę zrobiliśmy w sierpniu 2004 r. Przypomnę, że Polska zobowiązała się do redu(...)
»