Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Efektywność produkcji(...)

Proces produkcji biopaliw (estrów metylowych) z punktu widzenia efektywności ekonomicznej jest zjawiskiem złożonym. Dokonując oceny efektywności procesu należy rozpatrzyć go w trzech zasadniczych płaszczyznach: racjonalizacji kosztów produkcji, maksymalnego odzyskania produktów ubocznych powstających w wyniku procesu technologicznego oraz działań zmierzających do zmniejszenia strat powstających w procesie produkcji. W bilansie kosztów wa(...)
»

Nic o nas bez nas(...)

W zeszłym roku Rafał Bruski, wiceprezydent Bydgoszczy, obiecywał, że to ostatnia edycja Targów WOD-KAN „pod namiotem”. Chyba jednak nie udało się odejść od tej tradycji? W tym roku jeszcze nie. Niemniej jednak prezydent Bydgoszczy podjął wstępne, ale konkretne kroki organizacyjno-prawne na rzecz budowy w Bydgoszczy Centrum Wystawienniczo-Targowego z prawdziwego zdarzenia. A co najważniejsze, już są wyznaczone obszerne ter(...)
»