Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konkursowy jubileusz(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, zainicjowała akcję mającą wspomóc działania gmin w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i ich recykling. W 1999 r. zrodziła się idea konkursu, promującego selektywną zbiórkę stłuczki szklanej, a pomysłodawcą i współtwórcą pierwszej edycji była firma Recykling Centrum. Po sukcesie Konkursu o Szklaną Statuetkę zapadła decyzja o rozszerzeniu naszych(...)
»

Instytucje (...)

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Departament Programów Infrastrukturalnych tel. (22) 273 77 01 fax (22) 273 89 09 Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych tel. (22) 273 77 50 fax (22) 273 89 17 http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_20(...)
»