Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy z ustalaniem tar(...)

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie zmieniły się od 2006 r., pomimo że w tym czasie zmianie uległo otoczenie prawne tej działalności. Samo życie, jak to zwykle bywa, także wyprzedziło obowiązujące dla tej działalności regulacje prawne. Szczegółowe zasady ustalania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków aktualnie określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca(...)
»

Biopaliwa zaawansowane, c(...)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Energii ochoczo przystąpiło do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a głównym celem tych prac jest oczywiście implementacja do prawodawstwa krajowego przepisów dyrektywy potocznie nazywanej ILUC, zmieniającej dotychczasową ścieżkę dojścia przez państwa członkowskie UE do celu w postaci 10% energii odnawialnej w paliwach transportowych. Koalicja Na Rzecz Biopaliw od dłuższego czasu prowadzi dialog z administracją, prz(...)
»