Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O odpadach do premiera(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie mimo okresu wakacyjno-urlopowego nie przestała ubiegać się o zmiany w systemie gospodarki odpadami, którego ciągle domaga się środowisko samorządowe i branżowe. Prezes KIGO, Tomasz Uciński, wystosował w tej sprawie list do prezesa Rady Ministrów, Jarosława Kaczyńskiego. Poniżej jego treść: Środowiska branżowe i samorządowe już od dawna postulują konieczność przyjęcia rozwiązań stosowanych w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie to właśnie gmina o(...)
»

Problem elektroodpadów w (...)

Z każdym dniem na świecie rośnie ilość zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego popularnie zwanego elektroodpadem. W związku z tym problem ten staje się coraz bardziej aktualny. Nabiera on na znaczeniu również w Rosji. Przeciętna rodzina rosyjska wykorzystuje średnio 9-10 sprzętów użytku domowego. Kiedy te zużywają się lub psują, ich miejsce zajmują nowe. Ale co robić ze starymi komputerami, telewizorami, lodówkami, które są jeszcze sprawn(...)
»