Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezwykopowe naprawy i ren(...)

Eksploatowane od wielu lat w dużych polskich miastach kolektory kanalizacyjne wraz z upływem lat coraz częściej ulegają mniejszym lub większym uszkodzeniom. Jest to spowodowane nie tylko procesami starzeniowymi samego materiału konstrukcyjnego, ale również skutkami przeszłych działań wojennych, a także wzrostem obciążeń dynamicznych od przejeżdżających nad nimi pojazdów. Większość kolektorów kanalizacyjnych została wybudowana jako konstrukcje murowane lub(...)
»

NIK skontrolował oczyszcz(...)

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 8.11.2013 r. opublikowała informację na temat wyników kontroli przeprowadzonej w wybranych jednostkach organizacyjnych, eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków. Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w tych oczyszczalniach w latach 2011-2012 (informacja NIK z 8.11.2013 r., nr LPO-4101-02-00/2013). Kontroli poddano również urzędy marszałkowskie, aby sprawd(...)
»