Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Separatory – charak(...)

Separatory są urządzeniami oddzielającymi zawarte w ściekach substancje ropopochodne olejowe oraz zawiesiny. Emisje zanieczyszczeń w ściekach opadowych i przemysłowych Standard emisji zanieczyszczeń, zawartych w ściekach opadowych odprowadzanych z dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha oraz obiektów dystrybucji paliw, określa § 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy(...)
»

Zdalny odczyt wodomierzy(...)

Opowieść o wodomierzach, czyli jak król Hydrian podatki od wody zbierał, i co z tego wynikło. Dawno, dawno temu istniało państwo, w którym woda była za darmo. No, może niezupełnie za darmo, ale mało kto się nad tym zastanawiał – każdy zużywał tyle wody, ile chciał i nic za to nie płacił. Nie podobało się to królowi, bo przecież i kopanie studni, i dbanie o to, aby woda w nich zawsze była czysta niemało kosztuje. Miał też król – k(...)
»