Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczna jest dalsza lib(...)

Z Piotrem Krzeczkowskim, prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska, rozmawia Urszula Wojciechowska Kiedy powstał Związek i z czyjej inicjatywy? Pomysł utworzenia organizacji pracodawców z dziedziny energetyki odnawialnej ma już cztery lata. Istniejące stowarzyszenia i towarzystwa nie posiadają (z mocy ustawodawstwa) takich uprawnień jak organizacje pracodawców. Po wielu konsultacjach z prawnikami i doradcami Pols(...)
»

Galeria książek(...)

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań Z. Grzymała, P. Jeżowski, G. Maśloch Warszawa 2011 ISBN 978-83-7378-597-7 Głównym celem opracowania było przybliżenie czytelnikowi podstawowych przepisów obowiązującego w Polsce prawa w zakresie gospodarki odpadami. Istotą publikacji było też określenie przyszłych kierunków zmian, charakteru rynku, jego dalszej transformacji oraz (...)
»