Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Klimat społeczny miasta(...)

Ratusz Miejski w Toruniu przez dwa dni (11-12.10 br.) stanowił miejsce obrad VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”. Tegoroczna edycja została poświęcona kwestii zieleni w kontekście klimatu społecznego miasta. Szacuje się, że za niespełna 40 lat aż 2/3 mieszkańców naszego globu będzie żyło w ośrodkach miejskich. Z tego też względu pojawia się mnóstwo pytań, wśród których jednym z najistotniejszych(...)
»

Kryteria stosowania zamów(...)

Przyjęcie nowych unijnych dyrektyw zamówieniowych wymaga pochylenia się nad regulacjami, których wykładnia może w praktyce nastręczać trudności. Jeden z często pojawiających się w praktyce problemów dotyczy interpretacji przepisów art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, które odnoszą się m.in. do parametru „80% działalności”. 26 lutego 2014 r. w systemie prawnym pojawiły się trzy n(...)
»