Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Minikoparki – precyzyjni (...)

Minikoparki to specjalistyczne maszyny z grupy „mini”, obejmującej także koparko-ładowarki i ładowarki. Niewielkie maszyny samojezdne lub agregatowane z ciągnikami, a nawet z mikrociągnikami, przeznaczone są do wykonywania drobnych prac ziemnych. Minikoparki wykorzystywane są w sytuacjach, w których wymagana jest duża precyzja działania, a także wtedy, gdy powierzchnia do manewrowania okazuje się niewielka. Podstawowe elementy konstrukcji m(...)
»

Podstawowe obowiązki(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) pozostawia bez zmian główne założenia dotyczące podmiotowego zasięgu obowiązywania jej przepisów, nadal są one bowiem adresowane w pierwszym rzędzie do posiadaczy odpadów, w tym do ich szczególnej kategorii – wytwórców odpadów. Niemniej jednak pewne modyfikacje w tym zakresie nastąpiły. Po pierwsze, wprowadzono do ustawy, wzorem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (...)
»