Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wybrane aspekty z inżynie(...)

W oparciu o inżynierię kosztów, w ramach pojęcia rachunku kosztów, przeprowadza się planowanie kosztów, ich ewidencję, rozliczanie, kalkulację, a w konsekwencji - zarządzanie kosztami procesów, rejestrowanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Takie podejście zasadne jest również w przypadku funkcjonowania stacji recyklingu samochodów, których jednym z głównych zadań j(...)
»

Odnowa wody ze ścieków(...)

Na forach międzynarodowych zaczyna pojawiać się pogląd, że w bieżącym stuleciu problem wody dla miast, rolnictwa i przemysłu, stanie się równie ważny jak emisja dwutlenku węgla, a nawet może okazać się istotniejszy, zwłaszcza z uwagi na tempo zachodzących zmian demograficznych i klimatycznych. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si z 2015 r. uznał dostępność czystej wody do picia za sprawę najwyższej wagi na świecie. W 2000 roku święty Jan Paweł II stwierdził: „Br(...)
»