Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Korytarze ekologiczne(...)

Budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad, nowoczesnych fabryk, składów i obiektów usługowych postępuje tak szybko, że zmiany w krajobrazie zaskakują nas nieomal każdego dnia. Nowe inwestycje nie tylko bezpośrednio zajmują tereny, ale także powodują dzielenie zwartych do niedawna kompleksów przyrodniczych i wprowadzanie liniowych barier w postaci ogrodzeń, murów, nasypów i ciągów transportowych. Niezwykle ważna staje się identyfikacja terenów łączących „poszatkowane” ko(...)
»

Transport azbestu w środo(...)

W pierwszej części artykułu („Przegląd Komunalny” 10/2001) przedstawiono zanieczyszczenia azbestu występujące w glebie, wodzie i powietrzu. Jeden z przykładów – zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie dużego składowiska odpadów płyt azbestowo-cementowych w strefie pracy – wymaga szczególnego wyjaśnienia, gdyż sprowokował nieprecyzyjne doniesienia w prasie. Z jednej strony budzi on apetyt mediów na sensację, z drugiej zaś wywołuje irytację auto(...)
»