Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy w Polsce istnieje sys(...)

To przewrotne wydawałoby się pytanie jest rezultatem rozmów prowadzonych z wieloma osobami zajmującymi się odpadami komunalnymi. Nie brakuje zarzutów, że w Polsce nie ma systemu gospodarowania odpadami, stąd tak wiele decyzji dotyczących konkretnych strumieni czy rodzajów odpadów jest/było podejmowanych bez odpowiednich prac programowych, bez właściwej i rzetelnej bazy danych o odpadach, a w konsekwencji pieniądze wydawane na ten cel nie pr(...)
»

Zarządzanie rynkiem odpad(...)

Rynek odpadów komunalnych w gminie tworzą przedmiot, czyli odpady komunalne, oraz podmioty działające na rynku i kształtujące ten rynek wytwórcy odpadów zobowiązani do ich zbierania, przedsiębiorcy świadczący usługi związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz gmina zarządzająca tymi działaniami i miejscami odzysku lub unieszkodliwiania. Modele zarządzania systemem gospodarki odpadami Analiza przepisów prawnych wskazuje na dwa mo(...)
»