Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przemyśleć zrównoważone b(...)

Interesująca konferencja Rethinking Sustainable Construction 2006. Next Generation Green Buildings odbyła się w dniach 19-22 września 2006. Jednym z jej organizatorów były lokalne władze niewielkiej – jak na amerykańskie warunki miejscowości Sarasota, położonej na zachodnim wybrzeżu Florydy, a głównym inicjatorem konferencji był Uniwersytet Florydzki. Sarasota jest wiodącą w Stanach Zjednoczonych miejscowością wdrażającą zasady zrównoważonego rozwoju, odnawialności zasobó(...)
»

O gospodarce nieruchomośc(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Kaliszu 28 sierpnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowano projekt ustaw o gospodarce nieruchomościami, o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, o systemie oświaty, o referendum lokalnym i o podatku od czynności cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu wydali pozytywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zwrócili jednak uwagę na konieczność zmiany(...)
»