Biblioteka wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-3
  DRUKUJ
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
S. Denczew
Warszawa 2012
ISBN 978-83-88446-28-3
Książka wydana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej stanowi aktualne kompendium wiedzy z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Została przygotowana jako pomoc dydaktyczna dla studentów kształcących się na kierunkach inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego w ramach przedmiotu „Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę”. Opracowanie obejmuje przepisy prawne dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wg stanu prawnego z 20 lipca 2012 r., a także zagadnienia źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz techniki pożarniczej stosowanej w przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę. Publikacja została wzbogacona o liczne schematy oraz ilustracje, ułatwiające czytelnikom zrozumienie jej treści. Pracę poświęcono obchodom 30-lecia wyższego szkolnictwa pożarowego oraz 10-lecia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Książka stanowi również podsumowanie 10-letniej pracy autora w Katedrze Techniki Pożarniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, który obchodził w 2012 r. jubileusz 40-lecia pracy zawodowej i naukowej.
 
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę
J. Rak, B. Tchórzewska-Cieślak, A. Studziński, K. Pietrucha-Urbanik, K. Boryczko
Rzeszów 2012
ISBN 978-83-7199-753-2
Wielkie katastrofy cywilizacyjne i środowiskowe wpłynęły na wzrost zainteresowania ryzykiem w obszarze inżynierii i ochrony środowiska. W książce przeanalizowano zagadnienia związane z ochroną i bezpieczeństwem systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie przynależności do infrastruktury krytycznej. Przedstawiono problemy wdrażania oraz uwarunkowania eksploatacyjne planów bezpieczeństwa wodnego w małych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także analizę awaryjności sieci wodociągowej i ryzyko awarii przewodów rozdzielczych oraz magistralnych. Publikacja zawiera również ocenę zagrożenia i ryzyka w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz przykłady aplikacyjne opracowanych metod dla wybranych trzech miast z regionu Podkarpacia. Prezentacja tematyki bezpieczeństwa i niezawodności SZZW stanowi efekt badań naukowych, finansowanych za środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu rozwojowego pn. „Opracowanie kompleksowej metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców”, przeprowadzonych w latach 2010-2013. Książka została wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej.
 
Kanalizacja, projektowanie, wykonanie, eksploatacja
A. Bolt, E. Bursza-Adamiak, K. Gudelis-Taraszkiewicz, Z. Suligowski, A. Tuszyńska
Piaseczno 2012
ISBN 978-83-60956-32-8
Ostatnie lata charakteryzują się intensywnym rozwojem technologicznym wykonawstwa sieci kanalizacyjnych. Zmieniają się również techniki projektowania, co jest związane z rozbudową istniejących systemów oraz częstym lokalizowaniem ich na coraz mniej korzystnych terenach. W ciągu ostatnich lat opublikowano szereg opracowań dotyczących sieci kanalizacyjnej. Niniejsza książka stanowi ich uzupełnienie, głównie w zakresie zagadnień związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów kanalizacyjnych. W publikacji omówiono m.in. kwestię kanalizacji w planach przestrzennego zagospodarowania terenu, funkcjonowanie przedsiębiorstw kanalizacyjnych w Polsce i sposoby odprowadzania ścieków. Oprócz tego przeanalizowano trasowanie sieci kanalizacyjnej, obliczeniowe przepływy ścieków w kanalizacji, obliczenia hydrauliczne, charakterystykę i funkcjonowanie przewodów kanalizacyjnych, a także uzbrojenie sieci kanalizacyjnych. Ponadto autorzy poruszyli tematy aspektów geotechnicznych w projektowaniu infrastruktury komunalnej, zmian w technologii budowy kolektorów oraz eksploatacji kanalizacji. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 
GDZIE ZAMAWIAĆ KSIĄŻKI
 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
tel. 22 561 73 85
faks 22 833 07 24
wydawnictwo@sgsp.edu.pl
www.sgsp.edu.pl
 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel. 17 865 16 06, faks 17 865 12 90
oficyna1@prz.rzeszow.pl
oficyna.portal.prz.edu.pl
 
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
05-500 Piaseczno, Józefosław, ul. Ogrodowa 21M
tel./faks 22 877 31 88
zamowienia@seidel-przywecki.pl
www.seidel-przywecki.pl
 
Opracowanie: Martyna Matuszczak

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus