Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Narzędzia i urządzenia st(...)

Rozwój motoryzacji powoduje intensywny wzrost ilości eksploatowanych samochodów. Po zakończonym okresie użytkowania pojazdy te są wycofane z użytkowania. Zgodnie z ustawą o odpadach wraki samochodowe są odpadami niebezpiecznymi, ponieważ zagrażają środowisku naturalnemu, oddziałując na glebę, zbiorniki wodne i otaczające nas powietrze. Jednocześnie wycofane z eksploatacji auta są źródłem łatwo dostępnych i tanich(...)
»

Nowoczesne schroniska dla(...)

Podgrzewane budy dla psów, sportowy sprzęt do ćwiczeń oraz rekreacyjne stawy – te pionierskie rozwiązania już niedługo zaczną się kojarzyć z polskimi azylami dla zwierząt. Czy budowa innowacyjnych obiektów o niskich kosztach eksploatacji stanie się krokiem milowym w walce z bezdomnością psów i kotów? Z obowiązującej obecnie ustawy o ochronie zwierząt wynika, że wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz zapewnienie im opieki jest zadaniem własnym gminy. – Na gmina(...)
»