Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Autonomia „odpadowych” sp(...)

Blisko 20 lat funkcjonowania materiału normatywnego określającego zasady i granice prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty działalności gospodarczej skłania nie tylko do refleksji nad jakością i efektywnością obowiązujących przepisów, ale wręcz do postawienia pytania, czy stanowią one instrument ułatwiający (bądź też utrudniający) „odpadowym” spółkom komunalnym konkurowanie z podmiotami komercyjnymi. W co(...)
»

Program Natura 2000 a def(...)

Z poprzednich artykułów można się było dowiedzieć, w jaki sposób Program Natura 2000 funkcjonuje w Polsce i jaki może być jego wpływ na życie lokalnych społeczności. Niniejszy tekst rozpoczyna nowy cykl w tym zakresie. Kolejne będą zawierać informacje odnoszące się do zarządzania siedliskami Natura 2000 oraz przybliżające sposoby postępowania z nimi w ramach działalności gospodarczej. Jak wspominano w poprzednich tekstach, siedliska Natura 2000 oraz ich otoc(...)
»