Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling – konieczność c(...)

Nowe prawo dotyczące odpadów ma uporządkować, a w niektórych przypadkach stworzyć systemy gospodarki odpadami. Czy zakładane wyższe poziomy odzysku i recyklingu zostaną osiągnięte? Podczas marcowego I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu uczestnicy spróbują poszukać odpowiedzi i rozwiązań służących stworzeniu wspólnej polskiej gospodarki odpadami. A o nakreślenie sytuacji w danym „odpadowym” sektorze redakcja poprosiła or(...)
»

Wsparcie gmin w tworzeniu(...)

Według danych GUS, oddane do użytku w 2013 r. mieszkania komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe stanowią zaledwie 2,7% wszystkich oddanych mieszkań w tym okresie. Dlatego państwo powinno finansowo i organizacyjnie wspierać samorządy w zabezpieczaniu minimum egzystencjalnego najsłabszym ekonomicznie grupom społecznym. W ramach budownictwa komunalnego, czynszowego i zakładowego w 2013 r. oddano do użytkowania łącznie 3928 mieszkań, tj. o (...)
»