Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe regulacje w ochronie(...)

Kwietniowa nowelizacja Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) znacząco zmieniła przepisy dotyczące ochrony powietrza. Stało się to za sprawą implementacji do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywy CAFE). Gros obowiązków, wypływających z tych przepisów, opisano w poprzednich wydaniach „Przeglądu Komunalnego” (PK 9-12/2012). W preambul(...)
»

Czym jest leasing?(...)

Leasing jest formą kredytu rzeczowego, polegającą na okresowym korzystaniu z dobra lub prawa majątkowego za stosowną opłatą. Poprzez umowę leasingu finansujący jest zobowiązany nabyć przedmiot leasingu i oddać go do używania albo używania i pobierania pożytków przez określony czas. Korzystający natomiast zobowiązany jest zapłacić finansującemu wynagrodzenie pieniężne w ratach uzgodnionych w umowie. Umowa leasingu jest zaliczana do kategorii umów nazwanych, kt&oa(...)
»