Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Antykonkurencyjny projekt(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosowali do marszałka Sejmu wspólne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w styczniu br. zgłosiła grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projektowane przepisy mają w opinii przedsiębiorców charakter wyraźnie antykonkurencyjny, prowadzą do wyparcia przedsiębiorców prywatnych z ry(...)
»

Wielkie inwestycje – wiel(...)

Toruń to jedno z najatrakcyjniejszych miast w Polsce, modelowo rozwiązujące niedobory systemu wodno-ściekowego. Dotychczasowe wysiłki władz miejskich oraz Toruńskich Wodociągów uzyskały wysoką ocenę instytucji krajowych i zagranicznych, w tym profesjonalistów specjalizujących się w dziedzinie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. (...)
»