Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

20-22.07.2015, Barcelona, Hiszpania World Congress and Expo on Recycling Organizator: OMICS, USA Info: +1-888-843-8169, recyclingexpo@conferenceseries.com, http://recycling.omicsgroup.com   2-4.09.2015, Bydgoszcz XIX Konferencja: „Kompleksowa gospodarka odpadami” Organizator: Abrys(...)
»

Możliwości wykorzystania (...)

Uzdatnianie wód podziemnych Uzdatnianie wód podziemnych w większości przypadków związane jest z usuwaniem zawartych w nich związków żelaza i manganu. W 2000 r. znowelizowane zostały przepisy dotyczące wymagań stawianych wodzie do picia. W myśl nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 937) dopuszczalne stężenie żelaza w wodzie do picia zmniejszono z 0,5 do 0,2 mgFe/l, a manganu z 0,1 do 0,05 mgMn/l. Zmiana ta pociągnęła za sobą z jednej strony kon(...)
»