Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Udane początki(...)

Zlokalizowany jest na działkach o łącznej powierzchni 10,77 ha. Poza tradycyjnymi formami działań takimi, jak magazynowanie i transport odpadów czy przygotowanie ich zbiórki lub przekazania do odzysku, jego działalność obejmuje kompostowanie selektywnie zebranych, biologicznie rozkładalnych śmieci. Ponadto odzyskuje się w nim wybrane odpady mineralne, w tym te obojętne jako warstwy izolacyjne składowiska oraz do budowy jego obwałowań. Mowa jest o Zakładzie Utyl(...)
»

Przegląd prawa(...)

  Przegląd prawa Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw (...)
»