Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rewolucja w budownictwie?(...)

VI Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, które towarzyszyło Targom Budma 2015, zgromadziło ponad 500 osób. Organizatorami Forum byli Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO) oraz stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (WDP). Słuchając przez dwa dni polskich i zagranicznych prelegentów, z wielkim przekonaniem mówiących, że olbrzymie marnotrawstwo energii – 40% całkowitego zużycia przypada na sektor budowlany (szansą, by je zmniejszyć o 90% jest wprowadz(...)
»

Etapowe inwestycje(...)

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami dla Krakowa zostały wytyczone uchwałą Rady Miasta w 1996 r. Kolejnym krokiem na drodze do poprawy warunków życia mieszkańców oraz wizerunku miasta było przyjęcie w 1998 r. przez radnych „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków”. Przyjęty Program wyznaczył do realizacji konkretne zadania. Otwartym problemem pozostawało znalezienie odpowiedniego źródła finansowania. Poszukiwania rozpoczęto w 1999 r., a dla ułatwienia(...)
»