Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak usprawnić system?(...)

Ideą systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie, mające na celu realną poprawę ogólnych efektów działalności środowiskowej danej organizacji. W przypadku zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych sprostanie temu wyzwaniu zdaje się jednak niemożliwe bez realnego zaangażowania kierownictwa, personelu zakładu oraz lokalnych społeczności. To oni bowiem decydują o ks(...)
»

Oczyszczalnia ścieków bez(...)

Od wielu lat trwają dyskusje, czy oczyszczalnie ścieków mogą być energetycznie samowystarczalne. A jeśli tak, to jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stuprocentowy poziom samowystarczalności. Oczyszczalnia w Iławie udowadnia, że to możliwe. Projekt oczyszczalni ścieków dla miasta Iławy powstał pod koniec lat 70. XX wieku. Zgodnie z opracowanymi w roku 1977 założeniami techniczno-ekonomicznymi do projektu, oczyszczalnia została zlokalizowana w odległości około 2(...)
»