Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta W dniach 8-10 października br. odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta już edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta”, organizowana przez toruński oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew i Urząd Miasta Torunia. Tym razem tematyka konferencji dotyczyć będzie kierunków zmian terenów zieleni w miastach. Do dyspozycj(...)
»

15 lat minęło(...)

Na znaczną poprawę stanu środowiska w Polsce i szybsze dostosowanie infrastruktury do wymagań Unii Europejskiej istotny wpływ ma działalność powołanego przed 15 laty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główną przesłanką utworzenia w 1989 r. największej w kraju instytucji finansującej przedsięwzięcia ekologiczne było wydzielenie publicznych środków i skierowanie ich na cele związane bezpośrednio z ochroną środowiska. Racjonalne wykorzystanie powierzonych Narodow(...)
»