Aspekty rozwoju gospodarki osadowej

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-12
  DRUKUJ

W 2012 r. 3191 oczyszczalni ścieków komunalnych obsługiwało 69% ludności kraju (w miastach 92%, na wsi, gdzie mieszka ok. 39% ludności kraju, jedynie 33%). Tylko 500 miast (z 908) i 643 gminy wiejskie (z 1571) były obsługiwane przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów.

W obiektach tych oczyszczono 1023 hm3 ścieków, co stanowi 82% ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną z miast i wsi1. Na tym tle cele gospodarki ściekowej zawarte w KPOŚiK i polegające na oczyszczaniu ok. 93,6% całkowitej ilości ścieków o łącznym ładunku ok. 45,4 mln RLM jawią się jako trudne do osiągnięcia i bardzo kosztowne.

Realizacja celów gospodarki ściekowej generuje kolejne problemy z gospodarką osadową. Przy braku w Polsce instalacji do recyklingu organicznego oraz obiek [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus