Piąte targi w Sosnowcu

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2013-12
  DRUKUJ

Za nami jubileuszowa, piąta edycja Targów Technologii i Urządzeń Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2013, a także trzecia edycja Targów Gospodarki Odpadami, Recyklingu oraz Technik Komunalnych EkoWaste oraz Targów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE 2013. Targi (fot. 1) odbyły się w Sosnowcu w dniach 23-24 października 2013 r. Uroczystego otwarcia (fot. 2) dokonała minister Elżbieta Bieńkowska w asyście m.in.: marszałka Michała Czarskiego – wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, prezesa Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny, Andrzeja Guta – prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, a także Joanny Ślusarczyk – dyrektorki Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Targi branży gospodarki odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz melioracyjnej to świetna okazja do spotkań specjalistów, ale i możliwość omówienia tematów niezwykle istotnych dla naszego regionu. Wśród wydarzeń towarzyszących w tym roku najważniejszymi okazały się: konferencja HYDROINTEGRACJE, podczas której była mowa m.in. o: funduszach europejskich dla Polski (Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego), zarządzaniu środowiskiem (Bernard Błaszczyk, regionalny dyrektor ochrony środowiska) czy efektywnym i bezpiecznym funkcjonowaniu infrastruktury wodno-ściekowej w warunkach rozwoju urbanizacji (Elżbieta Nachlik, Krajowa Rada Gospodarki Wodnej). Konferencja „System gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 – problemy, wątpliwości, wyzwania”. Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych można było porozmawiać m.in. o praktycznych aspektach wdrażania nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach czy o skutecznej egzekucji opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu. Odbyło się również seminarium „Jak zapobiegać i postępować przy skażeniu terenów ropopochodnymi – aspekty prawne, metody ograniczenia skutków awarii”; której organizatorem była Grupa Ekologus, mająca doświadczenie szkoleniowe, doradcze i eksperckie.

Więcej informacji na stronach: www.hydrosilesia.pl, www.ekowaste.pl, www.melioracje.com.pl

Opracowanie: redakcja

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus